Sorodne objave

 

V slovenski policiji skrbimo za svojo zgodovinsko dediščino. Ohranjanje policijske in pravosodne narodne dediščine je predvsem v pristojnosti Muzeja slovenske policije, katerega začetki segajo v leto 1920. Muzej si prizadeva za boljše razumevanje vloge organov za notranje zadeve ter pravosodja v preteklosti in sedanjosti na slovenskem etničnem območju, tako da zbira, dokumentira, hrani, proučuje, predstavlja materialne in nematerialne dokaze o njihovem obstoju in delovanju.

slika prostorov Kriminalističnega oddelka Muzeja slovenske policije

Muzej slovenske policije je namenjen strokovni in obči javnosti; je pomembno učilo in vir strokovnega znanja; je prostor za preventivno ozaveščanje javnosti o kriminaliteti in enota za aktivno uresničevanje poslanstva policije.

slika iz zbirke o zgodovini policije predstavlja dva orožnika okoli leta 1850

Ob 100-letnici muzeja v letu 2020 smo v dodatnih muzejskih prostorih na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani postavili razstavo o zgodovini policije in zgodovini muzeja, ki nas popelje v času nazaj, vse do začetkov policijske organizacije na Slovenskem. Marsikateri obiskovalec se je ob tem spomnil miličnikov, nekateri pa tudi svojih starejših sorodnikov, ki so skrbeli za red še kot orožniki v stari Jugoslaviji ali pa celo v Avstro-Ogrski.

Povezane vsebine

Muzej slovenske policije
Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista
Delovna področja