Uprava za policijske specialnosti opravlja naloge na področju varovanja določenih oseb in objektov, protiterorističnega delovanja in protibombne zaščite, operativno-komunikacijske dejavnosti in zagotavljanja helikopterskih prevozov za potrebe policije in drugih uporabnikov. Upravo za policijske specialnosti vodi mag. Martin Jazbec.

Je lastnica naslednjih evidenc podatkov:

  • evidence varnostno preverjenih oseb in
  • evidence vstopov in gibanja oseb v varovanih objektih policije in na območju okolišev teh objektov.

 

Organiziranost

Center za varovanje in zaščito

Oddelek za varovanje oseb
Oddelek za varovanje objektov
Oddelek za podporo in tehniko

Specialna enota

Oddelek za operativno delovanje
Oddelek za operativno podporo
Oddelek za protibombno zaščito

Operativno-komunikacijski center

Oddelek za operativo
Oddelek za varovanje

Letalska policijska enota

Oddelek pilotov
Letalski tehnični oddelek