slovenija pu ceObmočje Policijske uprave Celje meji z območji PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Maribor. Razdeljeno je na 12 upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje in Dravograd. Območje, ki obsega 3.440 km2, je razdeljeno na 45 občin, v katerih živi okoli 330.000 prebivalcev.
 
Območje PU Celje meji z dvema državama, in sicer z Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško. Dolžina državne meje z Republiko Avstrijo, ki jo pokrivajo PP Mozirje, PP Radlje, PP  Ravne in PP Dravograd, je 113 km, mejo z Republiko Hrvaško pa v dolžini 75 km pokrivajo PMP Rogatec, PMP Bistrica ob Sotli, PP Šmarje pri Jelšah in PP Rogaška Slatina.
 
Na območju PU Celje deluje 13 splošnih policijskih postaj, in sicer Celje, Velenje, Slovenske Konjice, Žalec, Šentjur, Laško, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.
 
Za varovanje državne meje skrbita dve postaji mejne policije, in sicer PMP Rogatec ter PMP Bistrica ob Sotli. Za prometno varnost na celotnem območju PU Celje skrbi Postaja prometne policije Celje. Na PU Celje deluje tudi Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje, to je postaja s posebnim delovnim področjem, ki pokriva celotno območje in je bila ustanovljena v letu 2011.