Sorodne objave

 

Sektor opravlja naloge na področju varnosti državne meje ter nedovoljenih migracij in tujcev. Tako načrtuje, organizira in nadzoruje naloge enot pri izvajanju mejne kontrole, varovanju državne meje, preiskovanju kaznivih dejanj in prekrškov na državni meji ter mejnih incidentov, pri preprečevanju nedovoljenih migracij in v zvezi z zakonodajo o tujcih. Na drugi stopnji odloča v zvezi s prehajanjem čez državno mejo ter usklajuje delo s Centrom za tujce.

Na tem delovnem področju spremlja in ocenjuje varnostne razmere ter učinkovitost policijskega dela, sodeluje pri pripravi zakonodaje in navodil ter izpopolnjevanju taktike in metod dela, pri obdelavi računalniških podatkov in njihovem posredovanju javnosti. Skrbi tudi za izvajanje obveznosti iz mednarodnih sporazumov in izpolnjevanje schengenskih standardov za nadzor državne meje. Pomembna naloga sektorja je tudi sodelovanje z varnostnimi organi drugih držav in mednarodnimi organizacijami na svojem delovnem področju ter z drugimi državnimi organi in organizacijami.

Oddelek za operativo

 • usklajuje operativne naloge v zvezi s tujsko zakonodajo;
 • izvaja naloge, ki izhajajo iz sporazumov o izročitvi in ponovnem sprejemu oseb;
 • usklajuje izvajanje operativnih aktivnosti Frontexa v Sloveniji;
 • sodeluje z varnostnimi organi drugih držav in mednarodnimi organizacijami na svojem delovnem področju;
 • usklajuje izvajanje izravnalnih ukrepov;
 • usklajuje delo Specializirane enote za nadzor državne meje;
 • upravlja zunanje meje (v nadaljevanju zgolj na letališčih in v pristaniščih);
 • sodeluje pri oblikovanju nacionalne in EU zakonodaje na področju državne meje in tujcev.


Specializirana enota za nadzor državne meje

Opravlja naloge neposrednega nadzora državne meje na zunanji meji Evropske unije in izravnalne ukrepe na notranjih schengenskih mejah, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost izvajalcev na območju Republike Slovenije, ter opravlja:

 • poostrene nadzore na zunanji državni meji, na obmejnem območju in v notranjosti države;
 • preprečuje, odkriva in preiskuje čezmejno kriminaliteto, ilegalne migracije, tihotapstvo mamil, orožja, streliva, ukradena vozila ter uporabo neveljavnih in ukradenih listin;
 • nadzore državne meje z optoelektronskimi sistemi in preglede prevoznih sredstev z elektronskimi in fiberoptičnimi napravami;
 • naloge v centru za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje in centru za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas.

Opravlja naloge prekrškovnega organa.


Oddelek za upravljanje meja

 • analizira in ocenjuje varnostno situacijo ter učinkovitost policijskega dela na področju ilegalnih migracij in tujske problematike;
 • sodeluje pri razvoju in spremembah računalniških aplikacij za shranjevanje in obdelovanje podatkov s svojega delovnega področja;
 • sodeluje z varnostnimi organi drugih držav in mednarodnimi organizacijami na svojem delovnem področju;
 • vodi nacionalno kontaktno točko za sodelovanje z agencijo Frontex;
 • usklajuje izvajanje operativnih aktivnosti agencije Frontex na zunanjih mejah EU;
 • izvaja določene naloge s področja dela Nacionalnega koordinacijskega centra EUROSUR;
 • vodi nacionalno kontaktno točko za vnos in spremljanje vnosov v sistem FADO;
 • izvaja analize tveganja na področju ilegalnih migracij na državni ravni;
 • usklajuje mednarodno sodelovanje na področju mejne policije;
 • sodeluje pri projektih za črpanje EU sredstev;
 • sodeluje pri oblikovanju nacionalne in EU zakonodaje na področju državne meje in tujcev.


Delovno področje: Nadzor državne meje