Sorodne objave

 

Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS pravili in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost ter po navodilih in opozorilih nadzornikov. Ravnati morajo po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo uporabljati tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.

slika policista nadzornika pri razlaganju pravil učencem smučarjem

Nasveti smučarjem, ki jih morajo upoštevati zaradi lastne varnosti in varnosti drugih smučarjev na smučarski progi

 • Prilagodite hitrost in način smučanja svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter številu smučarjev na progi.
 • Izbirajte smer smučanja tako, da ne boste ogrožali drugih smučarjev. Dajte prednost smučarju pred sabo.
 • Prehitevajte od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki prehitevanemu smučarju omogoča dovulj prostora za smučanje.
 • Uporabljajte zaščitno smučarsko čelado, če ste mlajši od 14 let.
 • Pri prečkanju smučarske proge, vstopu na smučarsko progo, po ustavitvi in pri ponovnem vključevanju v smuko se prepričajte, ali to lahko storite brez nevarnosti zase ali za druge smučarje.
 • Za vzpenjanje, ustavljanje in zadrževanje uporabljajte le rob smučarske proge.
 • Smučajte na varni razdalji od teptalnika snega.

slika policista nadzornika pri reševanju poškodovanega smučarja

 • Ob padcu, če ne potrebujete pomoči reševalca na smučišču, čim prej zapustite mesto padca in se umaknite na rob smučišča.
 • Puščajte smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne uporabljate, na mestu, ki ga določi upravljavec.
 • Smučajte s popolno in brezhibno opremo.
 • Pomagajte pri nesreči na smučišču.

slika policista nadzornika, ki pomaga otroku na smučeh

 • Dajte nadzorniku svoje osebne podatke, če ste priča ali udeleženec v nesreči ali če ste sami prekršili določbe tega Zakona o varnosti na smučiščih.

Kaj smučarjem odsvetujemo

 • Ne smučajte, ko je smučišče ali del smučišča zaprto!
 • Ne smučajte zunaj prog, po neurejenem smučarskem prostoru in vplivnem območju proge!
 • Ne izvajajte skokov na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno!
 • Ne smučajte po vlečni poti vlečnice ali tako, da je ogrožena varnost potnikov na vlečnici!
 • Ne zadržujte se na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge!
 • Ne postavljajte, prestavljajte ali odstranjujte znakov in naprav na smučišču!
 • Ne onesnažujte smučišča in njegove okolice!
 • Ne vodite psov in drugih živali po smučarski progi!
 • Ne smučajte pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi! Šteje se, da je pod vplivom alkohola smučar, ki ima več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi. Mejna vrednost alkohola je identična tisti iz Zakona o varnosti v cestnem prometu.

slika policista nadzornika, ki smuča

Nasveti drugim osebam na smučišču:

 • Svojo športno aktivnost ali drugo dejavnost izvajajte samo na za to določenih površinah.
 • Hodite in se vzpenjajte ob robu smučarske proge.
 • Takrat, ko je ne uporabljate, puščajte svojo opremo na mestu, ki ga določi upravljavec.
 • Dajte nadzorniku svoje osebne podatke, če ste priča ali udeleženec v nesreči ali če ste sami prekršili Zakon o varnosti na smučiščih.

slika policista nadzornika, ki svetuje mlademu smučarju

Kaj odsvetujemo drugim osebam na smučišču

 • Ne prečkajte smučarske proge in se ne ustavljajte na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge!
 • Ne postavljajte, prestavljajte in ne odstranjujte znakov in naprav na smučišču!
 • Ne vodite psov in drugih živali po smučarski progi in robu smučarske proge!
 • Ne vozite motornih sani in ne sankajte se po smučarski progi ali smučišču zunaj za to predvidenih površin.

Povezane vsebine

Varnost na snegu
Varnost na dopustu, v gorah, ob vodi, na snegu