Sorodne objave

 

Državljanom so na voljo naslednje elektronske storitve in vloge, ki smo jih pripravili oz. pri katerih sodelujemo.


Prek enostavne aplikacije nam lahko sporočite lokacijo ali cestni odsek, kjer bi bile po vašem mnenju potrebne (pogostejše) prometne kontrole.


Prek aplikacije PG (Prijava gosta) lahko gostitelj, ki ni zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, skladno z določbami zakona, ki ureja gostinsko dejavnost, policiji prijavi osebe, ki so pri njem začasno nastanjene (dijaški in študentski domovi, zapori ipd.).


Kaznivo dejanje lahko prijavite policiji tudi po elektronski poti. Vašo prijavo bomo obravnavali enako kot prijavo po telefonski številki 113.


Če pa želite ostati anonimni, lahko prijavo kršitev, kaznivih dejanj in različnih nepravilnosti na nekaterih področjih, s katerimi se ukvarjamo v Policiji (spolno nasilje, korupcija, nasilje v družini, trgovina z ljudmi, pogrešane in iskane osebe, ekstremno nasilje, organiziran kriminal), oddate tudi prek naslednjih aplikacij.


Organizator je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji. V določenih primerih pa mora zaprositi za dovoljenje upravne enote.


Oškodovanci lahko prek posebne aplikacije pridobite informacije o poteku, fazi in zaključku predkazenskega postopka za kaznivo dejanje, v katerem ste bili oškodovani.


Vsakdo ima pravico zahtevati vpogled v osebne podatke o sebi, ki so shranjeni v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS II).


Če želite uveljavljati svoje pravice iz posameznega dogodka, ki ga je obravnavala policija, lahko Policijo zaprosite za pridobitev osebnih podatkov drugih udeležencev dogodka. Ugotovite pa lahko tudi, katere osebne podatke o vas vodi policija.


Vpogledate lahko v svoje aktivne (oz. nezastarane) prekrške, ki so zavedeni v policijskih evidencah. Vpogled je možen le z uporabo digitalnega potrdila, saj gre za vaše osebne podatke.


Prek točke Spletno oko lahko anonimno prijavite posnetke spolnih zlorab otrok na internetu.