Državljanom so na voljo naslednje elektronske storitve in vloge, ki smo jih pripravili oz. pri katerih sodelujemo.


Prek enostavne aplikacije nam lahko sporočite lokacijo ali cestni odsek, kjer bi bile po vašem mnenju potrebne (pogostejše) prometne kontrole.

Predlagajte prometno kontrolo

Prek aplikacije PG (Prijava gosta) lahko gostitelj, ki ni zavezan k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, skladno z določbami zakona, ki ureja gostinsko dejavnost, policiji prijavi osebe, ki so pri njem začasno nastanjene (dijaški in študentski domovi, zapori ipd.).

Prijava gostov policiji

 

Kaznivo dejanje lahko prijavite policiji tudi po elektronski poti. Vašo prijavo bomo obravnavali enako kot prijavo po telefonski številki 113.

E-naznanilo kaznivega dejanja

Če pa želite ostati anonimni, lahko prijavo kršitev, kaznivih dejanj in različnih nepravilnosti na nekaterih področjih, s katerimi se ukvarjamo v Policiji (korupcija, nasilje v družini, trgovina z ljudmi, pogrešane in iskane osebe, ekstremno nasilje, organiziran kriminal), oddate tudi prek naslednjih aplikacij.

Anonimna e-prijava prekrškov in kaznivih dejanj

Organizator je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji. V določenih primerih pa mora zaprositi za dovoljenje upravne enote.

Prijava javne prireditve ali shoda

Javni shodi in prireditve - seznam

 

Oškodovanci lahko prek posebne aplikacije pridobite informacije o poteku, fazi in zaključku predkazenskega postopka za kaznivo dejanje, v katerem ste bili oškodovani.

Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj

Vsakdo ima pravico zahtevati vpogled v osebne podatke o sebi, ki so shranjeni v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS II). 

Seznanitev s podatki v SIS

 

Če želite uveljavljati svoje pravice iz posameznega dogodka, ki ga je obravnavala policija, lahko Policijo zaprosite za pridobitev osebnih podatkov drugih udeležencev dogodka. Ugotovite pa lahko tudi, katere osebne podatke o vas vodi policija.

Zahteva za pridobitev osebnih podatkov drugih oseb iz evidenc Policije

Kako lahko pridobim svoje osebne podatke iz evidenc policije?

 

Vpogledate lahko v svoje aktivne (oz. nezastarane) prekrške, ki so zavedeni v policijskih evidencah. Vpogled je možen le z uporabo digitalnega potrdila, saj gre za vaše osebne podatke.

E-vpogled v evidenco prekrškov

Prek točke Spletno oko lahko anonimno prijavite posnetke spolnih zlorab otrok na internetu.

Spletno oko – točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok

 

Varstvo osebnih podatkov - GDPR

Varstvo osebnih podatkov - GDPR