Sorodne objave

 

Oddelek za šolanje službenih psov izvaja naloge na področjih:

  • osnovnih in dopolnilnih oblik usposabljanja vodnikov službenih psov ter osnovnih in dopolnilnih oblik šolanja službenih psov za splošno in specialistično uporabo;
  • lastne vzreje službenih psov;
  • vzgojo službenih psov policije;
  • izvedbe operativnih nalog na terenu (kri, semenske tekočine, trupla, odkrivanje vzroka požara);
  • oskrbe službenih psov policije in FURS;
  • zdravstvenega varstva službenih živali policije, MP in FURS;
  • nalog, ki jih nalaga Navodilo o šolanju, uporabi in oskrbi službenih psov policije in Pravilnik o pridobivanju in upravljanju službenih živali v policiji in razpolaganju z njimi.

Sodeluje z drugimi NOE GPU in ministrstvom za notranje zadeve pri nakupu in prodaji službenih psov in opreme ter prehrane za službene pse.

08 Oddelek02

Gmajnice 34, 1000 Ljubljana

Oddelek za šolanje službenih psov (OŠSP) je bil ustanovljen 1. januarja 1949. 70 let solanja sluzbenih psov naslovnicaV letu 2019 je praznoval 70 let neprekinjenega delovanja. Več o tem tudi v poglavju: Kratek pregled razvoja Oddelka za šolanje službenih psov

Naloga oddelka je usposabljanje vodnikov in šolanje službenih psov Policije. Občasno v lastne programe usposabljanja vključujemo tudi udeležence drugih službe državne uprave in iz tujine. V oddelku dela štirinajst zaposlenih, med katerimi je deset inštruktorjev za šolanje psov.

V oddelku šolamo službene pse za splošno in specialistično uporabo, pred osnovnim šolanjem pa službeni pes opravi tudi vzgojo in predšolanje.

Psi za splošno uporabo so psi, ki jih uporabljamo za sledenje, iskanje oseb in predmetov, prosto sledenje in obrambe, ki vključujejo pregled objektov, pregled gozda in drugih naravnih terenov in delo brez nagobčnika.

Psi za specialistično uporabo so psi, ki so izšolani za odkrivanje prepovedanih drog, eksplozivov, odkrivanje orožja, smodniških plinov in tulcev, iskanja krvi, semenske tekočine in trupel, odkrivanja vzroka požara, iskanje tobaka in tobačnih izdelkov, uporabljamo pa jih za preglede terena, vozil, objektov in prtljage.

V oddelku opravljamo tudi preizkuse psov pred nakupom, izredne preizkuse vodnikov in službenih psov, veterinarsko oskrbo službenih živali ter testiranje opreme za pse in markerske opreme.

OŠSP samostojno izvaja 21 različnih programov usposabljanja vodnikov in šolanja službenih psov.

Pri tem je glavna naloga vaj redno in strokovno sprotno odpravljanje napak pri delu vodnika in psa ter zagotavljanje stalne visoke ravni znanja in pripravljenosti vodnika in psa. Z redno analizo uporab službenih psov v policiji pa zagotavljamo visoko raven znanja in pripravljenosti tako vodnika kot psa.

Povezane vsebine

Brošura 70 let šolanja službenih psov policije 

Video ob 70-letnici šolanja službenih psov policije 

Delo s službenimi psi