Sorodne objave

 

Policija z redno izmenjavo podatkov in informacij, v skupnih akcijah in pri drugih dejavnostih intenzivno sodeluje z varnostnimi organi sosednjih in drugih držav v boju proti organizirani kriminaliteti in nedovoljenim migracijam, pri vzdrževanju javnega reda in varnosti na večjih mednarodnih športnih in drugih prireditvah ter pri zagotavljanju večje varnosti cestnega prometa.

1 Bxl1

Predstavniki policije sodelujemo tudi pri delu delovnih teles Sveta Evropske unije, Evropske komisije in agencij EU ter mednarodnih organizacij, v regionalnih varnostnih pobudah (kot so proces Brdo, Salzburški forum idr.) in različnih mednarodnih projektih (npr. ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za boj proti trgovini z ljudmi v JV Evropi) ter pri prenosu dobrih praks v države kandidatke za vstop v EU. Udeležujemo se mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic o zagotavljanju varnosti ter sodelujemo v različnih skupnih policijskih operacijah v okviru EU. Že vrsto let sodelujemo tudi v mirovnih in drugih mednarodnih civilnih misijah.

Mednarodne organizacije, s katerimi sodelujemo

Med evropskimi in mednarodnimi organizacijami oziroma institucijami, s katerimi slovenska policija dejavno sodeluje tako na področju operativnega dela kot na področju izobraževanja in usposabljanja, so Europol, Interpol, Sirene, CEPOL, SEPA, Frontex , Roadpol , Railpol in druge.

Povezane vsebine

Mednarodne civilne misije
Črpanje evropskih sredstev
Sektor za mednarodne policijske operacije