Sektor za mednarodne policijske operacije opravlja naloge na področjih:

 • delovanja policije v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah;
 • delovanja domačih in tujih policijskih atašejev, uradnikov za zvezo in drugih detaširanih oseb;
 • razvijanja mednarodnega policijskega sodelovanja;
 • usposabljanja, napotitev, usmerjanja in podpore policistom v mednarodnih civilnih misijah;
 • reintegracijskih treningov policistov po vrnitvi z dela v misijah.

Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih:

 • priprave in izvajanja strategije ter programov mednarodnega policijskega sodelovanja;
 • sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov z delovnega področja policije;
 • organizacije obiskov tujih delegacij in predstavnikov policije v tujini;
 • načrtovanja, izvajanja in poročanja o mednarodnem policijskem sodelovanju;
 • izbora kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah;
 • standardizacije, sistemizacije, tipizacije in nabave materialno-tehničnih sredstev in opreme policije za delo v mednarodnih civilnih misijah.

Povezane vsebine

Mednarodne civilne misije