Ni prav mnogo stvari tako vplivalo na delovanje slovenske policije kot informatika, saj so prav podatki, ki jih nudi informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), nepogrešljiva podlaga za vse naloge, odločitve ali poročila, ki jih izvedemo, sprejmemo ali izpišemo v slovenski policiji. Zaposleni v policiji bi bili danes nemočni brez radijskih zvez in računalnikov ter spletne tehnologije in brez drugih sistemov, opreme in naprav, ki jih upravlja Urad za informatiko in telekomunikacije in ki nam omogočajo vsakodnevno opravljanje policijskih nalog.

itk podpora slika 15

Slovenska policija je bila med prvimi organizacijami v Sloveniji, ki so v svoje delovanje začele uspešno uvajati najnovejše tehnološke rešitve in razvijati varno komunikacijsko omrežje. Vzporedno se je spreminjala tudi organiziranost tega področja dela, da bi lahko uporabniki kar najbolj učinkovito obvladovali moderne informacijske in telekomunikacijske storitve.

Sčasoma smo se povezali tudi z informacijskimi sistemi nekaterih drugih organizacij, vpeljali rešitve elektronskega poslovanja in e-storitve za državljane. V nadaljevanju smo se vključili še v nadnacionalne sisteme, kot so Interpol, Europolov informacijski sistem in schengenski informacijski sistem. Vse to je s sabo prineslo nadgradnjo in nove rešitve ter prenovo pripadajoče infrastrukture.

Varnostni problemi se vse bolj selijo v spletno okolje, zato v policiji gradimo nove rešitve za boljšo podporo pri preiskovanju kaznivih dejanj s področja kibernetskega kriminala in tudi za varovanje lastnega informacijsko-telekomunikacijskega sistema, pri čemer se zavedamo pomena skrbi za varovanje podatkov, vključno z varovanjem pravice posameznikov do zasebnosti. Z vsem naštetim si uspešno prizadevamo za še večjo zaščito podatkov, hitrejšo odzivnost policistov na terenu in še učinkovitejše operativno delo, kar nas umešča v sam vrh med evropskimi policijami.

Skrb za elektronske naprave Slika 12

Na področju elektronskih naprav skrbimo za široko paleto tehničnih rešitev za podporo operativnega delovanja policije. Širši javnosti so najbolj poznani merilniki hitrosti in alkoskopi ter etilometri za ugotavljanje alkoholiziranosti voznikov.

 ePolicist Slika 48

ePolicist, naš tretji partner v patrulji. V zadnjem obdobju smo v policijsko delo vpeljali številne sodobne mobilne rešitve. Med njimi je storitev ePolicist, ki policistom na terenu omogoča preverjanje oseb, listin in vozil v evidencah na prenosni mobilni napravi ter hitrejše in enostavnejše vodenje postopkov, na primer prometnih. Dodatni modul ePolicistLite pa policistom omogoča mobilno izvajanje mejne kontrole na mejnih prehodih.

Hitimo novim izzivom digitalne dobe naproti

Čez kako velike informacijske in tehnološke spremembe je prešla slovenska policija, sprva še milica, v zadnjih desetletjih! Od pisanja na roke, zamudnega pretipkavanja depeš na pisalne stroje, prenašanja pomembnih dokumentov v torbah in fiksne telefonije smo do danes naredili skoraj neverjeten preskok v digitalno dobo.

Za prehod od mehanografske obdelave podatkov, katere začetki segajo v leto 1957, in ročnega vodenja seznamov po principu luknjanja kartic do uspešnega pristopa k enotnemu evropskemu informacijskemu sistemu nadzora zunanje meje schengenskega območja, od prve terminalske mreže s 13 terminali do izmenjave elektronske pošte prek GSM omrežja …, za vse to je bilo potrebnih nešteto majhnih in večjih tehnoloških korakov.

Na srečo smo vseskozi imeli lastne razvojne ekipe, ki sledijo najnovejšim svetovnim trendom na tem področju in se že uspešno spopadajo z novimi izzivi, kot so internet in računalništvo v oblaku, nove biometrične tehnologije, brezpilotni zrakoplovi, zmogljivejše brezžične komunikacije (LTE), velike količine podatkov (angl. big data), kibernetska varnost in mobilno poslovanje.

Povezane vsebine

Urad za informatiko in telekomunikacije