Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
Športna dejavnost 11. oktober 2021
Odnosi z javnostmi 11. oktober 2021
 

Področje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov v policiji sistematično spremljamo. Da bi izboljšali stanje na tem področju, sodelujemo pri pripravi zakonodaje ter podzakonskih predpisov in pravil policijske stroke. Izboljšujemo usposobljenost policistov ter krepimo njihovo zavest o pomenu učinkovitega varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

slika usposabljanja s področja izvajanja pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo

Za boljšo usposobljenost policistov imamo v policiji vzpostavljen sistem usposabljanja s področja izvajanja pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo. Policisti se tako redno usposabljajo s tega področja, in sicer pod vodstvom inštruktorjev, ki njihova znanja in veščine, pridobljene v izobraževalnem procesu, nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Na fotografiji je prikaz vadbe praktičnega postopka za predstavnike medijev.

Krepimo zavest o pomenu varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Sodelujemo tudi z Varuhom človekovih pravic in drugimi mehanizmi civilnega nadzora nad delom policije, ki ugotavljajo, da v Sloveniji ni sistemskih in hujših kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih. Glede na izjemno veliko število izvedenih policijskih pooblastil je število primerov, v katerih so sodišča, senati za pritožbe in drugi nadzorni mehanizmi ugotovili, da so policisti pri opravljanju nalog policije prekoračili svoja pooblastila, zelo majhno in primerljivo z evropskimi državami z najvišjo stopnjo vladavine prava.

slika primera izvajanja pooblastil s praktičnim postopkom

Spremljamo primere ogrožanja policistov

Le policisti, ki poskrbijo za lastno varnost, lahko uspešno in učinkovito varujejo življenje, osebno varnost in premoženje drugih. Zato spremljamo primere ogrožanja policistov, sodelujemo pri pripravi sodobne kazenskopravne zakonodaje na področju napadov na policiste ter policistom zagotavljamo sodobno zaščitno in drugo opremo ter sredstva (npr. zaščitna balistična oprema, kamere za snemanje policijskih postopkov, sodobna, predvsem življenju manj nevarna prisilna sredstva).

Povezane vsebine

Sektor za policijska pooblastila
Policijska pooblastila
Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste – statistični podatki
Strokovni svet za policijsko pravo in pooblastila
Varuh človekovih pravic