Sorodne objave

 

Ob vloženi prijavi nasilja v družini policija izvaja vrsto različnih ukrepov, vendar je ukrepanje odvisno od vsakega primera posebej.

Zbiranje obvestil in dokazov

Poleg zaščitnih in varovalnih ukrepov policije so zelo pomembna naslednja opravila policistov, namenjena zbiranju informacij in dokazil o nasilnih dogodkih:

 • spraševanje žrtve o nasilju (čas, kraj in opis posameznih nasilnih dogodkov), njenem doživljanju nasilja, tudi o njenih potrebah v nadaljnjem postopku,
 • spraševanje o družinski dinamiki (opis skupnega življenja, medsebojni odnos ipd.),
 • pridobivanje informacij o ljudeh, ki kaj vedo o nasilju v družini oziroma nad žrtvijo, nad otroki, njihove pripovedi o nasilnih dogodkih in pogovori z njimi,
 • zbiranje materialnih dokazov in opravljanje ogledov prebivališč,
 • izvajanje hišnih in osebnih preiskav, zasegi različnih predmetov, s katerimi je bilo storjeno nasilno kaznivo dejanje, fotografiranje vidnih telesnih poškodb (ob soglasju žrtve), pridobivanje podatkov o zdravniški pomoči žrtvi (o telesnih poškodbah in duševni stiski),
 • omejitev gibanja (prijetje) osumljenca in policijsko pridržanje do največ 48 ur,
 • izrek policijske prepovedi približevanja,slika gumba za takojšnji izhod s spletne strani
 • fotografiranje osumljenca, odvzem njegovih prstnih odtisov in vzorca sline za DNK-analizo,
 • policijsko zaslišanje osumljenca,
 • vložitev kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja,
 • v hujših primerih tudi privedba osumljenca pred preiskovalnega sodnika, ki odloča o nadaljnjem postopku in lahko zoper njega odredi pripor.
   

Policisti smejo storilcu kaznivega dejanja odvzeti prostost, če je podan vsaj še en dodatni pogoj za pripor storilca (t. i. priporni razlog):

 1. begosumnost (razlogi, da bi storilec pobegnil in se skušal izogniti postopku),
 2. sum, da bo uničil dokaze o kaznivem dejanju ali vplival na priče,
 3. nevarnost ponovitve kaznivega dejanja (da bi dokončal kaznivo dejanje ali pa storil novo).


Sodelovanje z drugimi ustanovami

O prijavi nasilja v družini, spolni zlorabi otrok oziroma ob zaznavi, da je ogrožen otrok, mladoletnik ali oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, policija obvesti center za socialno delo, ki (lahko) uvede lasten postopek v skladu s svojimi pristojnostmi. Centri za socialno delo sklicujejo timske sestanke, ki se jih zaradi pomoči žrtvi in zbiranja dokazil o nasilju v družini udeležijo policisti.

Policija sodeluje še z zdravstvenimi službami, svetovalnimi centri, terapevtskimi ustanovami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi (šole, vrtci), nevladnimi organizacijami, državnim tožilstvom, upravnimi enotami in drugimi, ki lahko žrtvi kakor koli pomagajo. 

Povezane vsebine

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji
Osebna varnost