Sorodne objave

Zaposleni v Policiji 18. april 2019
 

Prevozna sredstva glede na lastništvo


Vrsta lastništva

Število vozil
na dan 1. 1. 2020
Lastna vozila 2.237
Vozila v najemu 345
Skupaj 2.582

 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil


Vrsta vozil

Število vozil
na dan 1. 1. 2020  
Osebna civilna vozila   1.217
Osebna patruljna vozila   626
Intervencijska vozila   101
Kombinirana vozila 211
Terenska vozila   196
Motorna kolesa   140
Tovorna in dostavna vozila   84
Druga vozila   7
Skupaj 2.582

 

Povprečna starost prevoznih sredstev


Povprečna starost

2020
(v letih)  
Vseh prevoznih sredstev 7,2
    intervencijskih vozil 5,9
    motornih koles 10,2
    osebnih civilnih vozil 7,6
    osebnih patruljnih vozil 4,6
    terenskih vozil 7,1
    dostavnih in tovornih vozil 10,5
    kombiniranih vozil 10,5