Sorodne objave

 

Prevozna sredstva glede na lastništvo


Vrsta lastništva

Število vozil
na dan 31. 12. 2023
Lastna vozila 2.485
Vozila v najemu 363
Skupaj 2.848

 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil


Vrsta vozil

Število vozil
na dan 31. 12. 2023
Osebna civilna vozila 1.279
Osebna patruljna vozila   615
Intervencijska vozila 175
Kombinirana vozila 266
Terenska vozila 217
Motorna kolesa 161
Tovorna in dostavna vozila 129
Druga vozila 6
Skupaj 2.848

 

Povprečna starost prevoznih sredstev


Povprečna starost

Starost vozil v letih
na dan 31. 12. 2023
Vseh prevoznih sredstev 5,9
    intervencijskih vozil 3,2
    motornih koles 8,4
    osebnih civilnih vozil 6,5
    osebnih patruljnih vozil 3,6
    terenskih vozil 5,5
    dostavnih in tovornih vozil 7,8
    kombiniranih vozil 7,8