Prevozna sredstva glede na lastništvo


Vrsta lastništva

Število vozil
na dan 31. 1. 2019
Lastna vozila 2.187
Vozila v najemu 347
Skupaj 2.534

 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil


Vrsta vozil

Število vozil
na dan 31. 1. 2019   
Osebna civilna vozila   1.186
Osebna patruljna vozila   619
Intervencijska vozila   105
Kombinirana vozila 216
Terenska vozila   167
Motorna kolesa   150
Tovorna in dostavna vozila   84
Druga vozila   7
Skupaj 2.534

 

Povprečna starost prevoznih sredstev


Povprečna starost

2019
(v letih)  
Vseh prevoznih sredstev 6,9
    intervencijskih vozil 5,1
    motornih koles 9,7
    osebnih civilnih vozil 7,3
    osebnih patruljnih vozil 4,1
    terenskih vozil 8,7
    dostavnih in tovornih vozil 10,0
    kombiniranih vozil 9,7