Sorodne objave

 

Prevozna sredstva glede na lastništvo


Vrsta lastništva

Število vozil
na dan 31. 1. 2021
Lastna vozila 2.138
Vozila v najemu 342
Skupaj 2.480

 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil


Vrsta vozil

Število vozil
na dan 31. 1. 2021
Osebna civilna vozila   1.149
Osebna patruljna vozila   606
Intervencijska vozila   98
Kombinirana vozila 203
Terenska vozila   184
Motorna kolesa   135
Tovorna in dostavna vozila   98
Druga vozila   7
Skupaj 2.480

 

Povprečna starost prevoznih sredstev


Povprečna starost

Starost vozil v letih
na dan 31. 1. 2021
Vseh prevoznih sredstev 7,8
    intervencijskih vozil 6,8
    motornih koles 10,8
    osebnih civilnih vozil 8,2
    osebnih patruljnih vozil 5,2
    terenskih vozil 7,5
    dostavnih in tovornih vozil 9,7
    kombiniranih vozil 11,2