Sorodne objave

 

Prevozna sredstva glede na lastništvo


Vrsta lastništva

Število vozil
na dan 31. 1. 2022
Lastna vozila 2.295
Vozila v najemu 352
Skupaj 2.647

 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil


Vrsta vozil

Število vozil
na dan 31. 1. 2022
Osebna civilna vozila 1.190
Osebna patruljna vozila   649
Intervencijska vozila 95
Kombinirana vozila 234
Terenska vozila 199
Motorna kolesa 152
Tovorna in dostavna vozila  122
Druga vozila 6
Skupaj 2.647

 

Povprečna starost prevoznih sredstev


Povprečna starost

Starost vozil v letih
na dan 31. 1. 2022
Vseh prevoznih sredstev 7,3
    intervencijskih vozil 7,6
    motornih koles 9,6
    osebnih civilnih vozil 7,6
    osebnih patruljnih vozil 5,6
    terenskih vozil 6,7
    dostavnih in tovornih vozil 8,2
    kombiniranih vozil 9,6