Sorodne objave

 

Prevozna sredstva glede na lastništvo


Vrsta lastništva

Število vozil
na dan 13. 11. 2022
Lastna vozila 2.259
Vozila v najemu 326
Skupaj 2.585

 

Prevozna sredstva glede na vrsto vozil


Vrsta vozil

Število vozil
na dan 13. 11. 2022
Osebna civilna vozila 1.177
Osebna patruljna vozila   594
Intervencijska vozila 107
Kombinirana vozila 230
Terenska vozila 210
Motorna kolesa 144
Tovorna in dostavna vozila 117
Druga vozila 6
Skupaj 2.585

 

Povprečna starost prevoznih sredstev


Povprečna starost

Starost vozil v letih
na dan 13. 11. 2022
Vseh prevoznih sredstev 6,4
    intervencijskih vozil 6,2
    motornih koles 9,2
    osebnih civilnih vozil 7,1
    osebnih patruljnih vozil 3,1
    terenskih vozil 5,5
    dostavnih in tovornih vozil 8,0
    kombiniranih vozil 9,2