slovenija pu msObmočje, ki ga pokriva PU Murska Sobota, obsega severovzhodne predele Slovenije in meri 1.336 km2. Meji na tri države, in sicer je z Republiko Avstrijo državna meja dolga 64 km, z Republiko Madžarsko 102 km in z Republiko Hrvaško 61 km.

Območje je razdeljeno na štiri upravne enote (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer) in 27 občin (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci pri Ljutomeru, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

PUMS Obmocje PP

Notranje organizacijske enote PU Murska Sobota so: služba direktorja, sektor kriminalistične policije, sektor uniformirane policije, operativno-komunikacijski center in služba za operativno podporo.

Na lokalni ravni v okviru PU Murska Sobota deluje 5 območnih in 2 področni policijski postaji. V nalogah se lahko postaje precej razlikujejo, primarna naloga vsake policijske postaje pa je varovanje življenja in premoženja ljudi. Sedeži območnih policijskih postaj so v Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni, Ljutomeru in Gornjih Petrovcih. Področni policijski postaji, ki sta v svojem delu ožje specializirani, pa sta Postaja prometne policije Murska Sobota in Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota.

V okviru sektorja uniformirane policije na policijski upravi deluje enota vodnikov službenih psov.

Pomurska policija video izrez

Video: Pomurska policija