Sorodne objave

 

Policijsko delo je zahtevno in odgovorno, a tudi lepo in pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem. Policisti namreč pomagamo ljudem v nesreči ter skrbimo za spoštovanje zakonov in zagotavljanje varnosti v družbi. Naše delo zahteva odprtega, komunikativnega in odločnega človeka z občutkom za pravičnost, ki ima tudi ustrezne motorične sposobnosti.

Informacija o ponovnem vpisnem roku za študijsko leto 2024/25

Rok za prijave na letošnji spomladanski razpis za kandidate za policiste se je iztekel marca, ponovni vpisni rok za študij, ki se začne oktobra, bo od 23. do 29. avgusta 2024.

Si pripravljen na izziv, na nove in zanimive naloge?

Si pripravljen na dodatno izpopolnjevanje znanja in veščin, na terensko delo, delo ponoči, ob nedeljah in praznikih, v lepem, pa tudi slabem vremenu? Ali veš, da te čakajo tudi večje psihične in fizične obremenitve? Ob tem pa je pomembno zavedanje, da si del velikega kolektiva in da se lahko zaneseš na sodelavce. In da občutek zadovoljstva po dobro opravljeni nalogi odtehta vse, tudi težke trenutke. Ne nazadnje je pomembno tudi, da zahvale ljudi, ki si jim pomagal, dajejo smisel tvojemu delu.

Spremljaj objave prostih delovnih mest

Če si torej želiš dinamičnega, zanimivega in nikoli dolgočasnega delovnika in te zanima policijsko delo, spremljaj objave prostih delovnih mest v Policiji. Predvidoma na začetku vsakega leta objavimo razpis, s katerim k sodelovanju vabimo večje število kandidatov za policiste.

326454207 PUMB 1

Objavljen je nov razpis, kako naprej? Ne oklevaj, prijavi se!

Šele po objavi razpisa lahko zainteresirani pošljete prijavo. Prijava naj vsebuje vse zahtevane informacije in priloge. Iz objavljenega razpisa so vsakič razvidni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati. V razpisu je naveden tudi naslov, kam, kako in v kakšnem roku je treba poslati prijavo.

Dijaki zadnjih letnikov, ki do konca razpisnega roka še ne izpolnijo pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja izobrazbe), imajo običajno možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno. Enako velja za pogoj glede vozniškega izpita B-kategorije, saj ga lahko kandidat pridobi v osmih mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Če si torej zdrav, dobro telesno pripravljen ter vzdržljiv za fizične napore in če izpolnjuješ tudi vse formalne pogoje, si dobrodošel.

Kandidate najprej varnostno preverimo in preizkusimo

Kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje, se uvrstijo v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti:

  • psihološki in zdravniški pregled
  • razgovor z izbirno komisijo
  • varnostno preverjanje

Zaposlovanje in solanje v policiji naslovnicaIzbrane kandidate čaka dvoletno izobraževanje na Višji policijski šoli 

Na podlagi doseženih rezultatov sprejmemo odločitev, katerim kandidatom bomo ponudili zaposlitev. Z izbranimi kandidati se sklene pogodba o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli. Ta, prva pogodba je najprej sklenjena za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa. Sklene se tudi pogodba o izobraževanju, in sicer za obdobje enega leta (za čas opravljanja študijskih obveznosti prvega letnika). Pogoj za podaljšanje pogodbe je izpolnitev pogojev za redni vpis v 2. letnik.

Izbrani kandidati se izobražujejo po višješolskem študijskem programu Policist - za delo na policijskih postajah. Študij poteka v Višji policijski šoli na Policijski akademiji, Rocenska cesta 56, Ljubljana Šmartno, ter na območju in v prostorih policijskih enot, kjer študenti opravljajo praktično izobraževanje. Več o tem: Študijski program Policist 

Med izobraževanjem zagotovljena plača

Kandidati za policiste v času izobraževanja (torej v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas) prejemajo pripravniško plačo.

Po končanem šolanju – zaposlitev za nedoločen čas

Po uspešno zaključenem izobraževanju se s kandidati za policiste predvidoma sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog praviloma na policijskih postajah policijskih uprav.

Pridi na naslednji informativni dan v Policijsko akademijo

Za vse, ki želite izvedeti več o možnostih za zaposlitev in delo v policiji, vsako leto februarja organiziramo informativni dan v Policijski akademiji. Namenjen je dijakom srednjih strokovnih šol ali gimnazij in tistim, ki so katero koli od teh šol že končali.

Udeležencem predstavimo delo policista in zahtevane pogoje za sprejem v policijo, potek prijave na razpis in izbirni postopek, preizkus telesnih zmogljivosti, zdravstvene in psihofizične zahteve, druge kriterije za izbor, šolanje v akademiji in študijski program.

Obiskovalci si lahko ob tem ogledajo učilnice, borilnico, nastanitveni objekt, knjižnico, strelišče in druge prostore, z veseljem pa jim odgovorimo tudi na vsa dodatna vprašanja.

IMG 20180209 100350 panorama

Povezane vsebine

Pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste

Izbirni postopek za zaposlitev kandidatov za policiste

Preizkus telesnih zmogljivosti in merila

Priprava na preizkus telesnih zmogljivosti v okviru izbirnega postopka za zaposlitev v policiji - priporočila

Objave prostih delovnih mest 

Zgibanka: Zaposlovanje in šolanje v policiji 
 

 * Izrazi, ki so v zgornjem besedilu zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.