Informacije v času koronavirusa

Najnovejše informacije o ukrepih za zajezitev epidemije so objavljene na vladnem portalu Koronavirus (SARS-CoV-2) in na spletnih straneh policije.

Čeprav policijsko delo v skupnosti izvajajo vsi policisti, pa so na policijskih postajah policisti, ki jih imenujemo vodje policijskih okolišev. So nosilci preventivnega dela na območju lokalne skupnosti.

Med drugim zaznavajo varnostno problematična območja, občane seznanjajo s pojavnimi oblikami kriminalitete in prekrški, jim svetujejo glede preprečevanja kaznivih dejanj in prekrškov, obiskujejo oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vračajo najdene in zasežene predmete, z razgovori pridobivajo informacije ter predavajo v šolah in vrtcih.

Vodja policijskega okoliša je torej tisti policist v vašem kraju, ki ima poleg strokovnih in življenjskih izkušenj še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno, neposredno sodeluje s prebivalci na svojem območju, ki ga tudi dobro pozna.

Nanj se lahko obrnete, če potrebujete osebni nasvet in pogovor ali pomoč policije. Pokličete ga lahko tudi, če nam želite posredovati podatke o kaznivem dejanju ali prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje, če imate varnostno zanimive informacije ali če želite tudi sami predlagati kakšne ukrepe za izboljšanje varnosti v svojem okolju, pa čeprav gre morda le za drobne, a za vas zelo moteče probleme.

Kdaj poklicati vodjo policijskega okoliša?

 • Če potrebujete pomoč ali nasvet policije,
 • če želite posredovati podatke o kaznivem dejanju,
 • če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje,
 • če želite posredovati druge, varnostno pomembne ali zanimive podatke,
 • če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v svojem okolju.

slo2011

Ali poznate svojega vodjo policijskega okoliša?

Če želite izvedeti, kdo je policist za vaš okoliš, izberite policijsko upravo, ki pokriva vaše območje:

 Kaj dela vodja policijskega okoliša?

 • Opravlja predvsem preventivne naloge v policijskem okolišu,
 • sodeluje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb,
 • ugotavlja kriminalna žarišča in sodeluje pri njihovem nadzoru,
 • sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev, ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami,
 • predava v šolah, vrtcih,
 • svetuje občanom, jih opozarja in jim daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov,
 • obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vrača najdene oziroma zasežene ukradene predmete in z razgovori pridobiva informacije.


Postanite tudi sami soustvarjalci ugodnih varnostnih razmer, pokličite vodjo policijskega okoliša ali pa se vključite v delovanje varnostnega sosveta na vašem območju!  

skupajPovezane vsebine

Varnostni sosveti

Policijsko delo v skupnosti

Partnersko sodelovanje