Kontakt za informacije v času koronavirusa

Vladni klicni center lahko od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 1404. Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550. Najnovejše informacije o ukrepih za zajezitev epidemije so objavljene na vladnem portalu Koronavirus (SARS-CoV-2)

Za nasvet policije in vprašanja o ukrepih policistov pa lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pokličete na: 01 514 70 01. OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje.

Vodja policijskega okoliša je nosilec preventivnega dela in partnerskega sodelovanja z državljani na območju policijskega okoliša, kjer poskuša na ta način zagotavljati ugodne varnostne razmere.

Vodje policijskih okolišev so policisti z delovnimi, strokovnimi in življenskimi izkušnjami, ki imajo občutek za delo z ljudmi. Njihovo delo je usmerjeno v neposredno sodelovanje z ljudmi. 

Kdaj poklicati vodjo policijskega okoliša?

 • Če potrebujete pomoč ali nasvet policije,
 • če želite posredovati podatke o kaznivem dejanju,
 • če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje,
 • če želite posredovati druge, varnostno pomembne ali zanimive podatke,
 • če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v svojem okolju.

slo2011

Ali poznate svojega vodjo policijskega okoliša?

Če želite izvedeti, kdo je policist za vaš okoliš, izberite policijsko upravo, ki pokriva vaše območje:

 Kaj dela vodja policijskega okoliša?

 • Opravlja predvsem preventivne naloge v policijskem okolišu,
 • sodeluje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb,
 • ugotavlja kriminalna žarišča in sodeluje pri njihovem nadzoru,
 • sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev, ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami,
 • predava v šolah, vrtcih,
 • svetuje občanom, jih opozarja in jim daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov,
 • obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vrača najdene oziroma zasežene ukradene predmete in z razgovori pridobiva informacije.

 

Postanite tudi sami soustvarjalci ugodnih varnostnih razmer, pokličite vodjo policijskega okoliša ali pa se vključite v delovanje varnostnega sosveta na vašem območju!  

skupajPovezane vsebine

Varnostni sosveti

Policijsko delo v skupnosti

Partnersko sodelovanje