Sorodne objave

 

Policijsko delo v skupnosti opravljajo vsi policisti, na policijskih postajah pa delujejo tudi policisti, ki jih imenujemo vodje policijskih okolišev. Ti so nosilci preventivnega dela na območju lokalne skupnosti. Med drugim zaznavajo varnostno problematična območja, občane seznanjajo s pojavnimi oblikami kriminalitete in prekrški, jim svetujejo glede preprečevanja kaznivih dejanj in prekrškov, obiskujejo oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vračajo najdene in zasežene predmete, z razgovori pridobivajo informacije ter predavajo v šolah in vrtcih.

slo2011

Seznami vodij policijskih okolišev po policijskih upravah

Če želite izvedeti, kateri policist skrbi za vaš okoliš, izberite policijsko upravo, ki zajema vaše območje:

Kdaj poklicati vodjo policijskega okoliša?

 • Če potrebujete pomoč ali nasvet policije,
 • če želite sporočiti podatke o kaznivem dejanju,
 • če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje,
 • če želite sporočiti druge, varnostno pomembne ali zanimive podatke,
 • če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v svojem okolju.

Kaj dela vodja policijskega okoliša?

 • Opravlja predvsem preventivne naloge v policijskem okolišu,
 • sodeluje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb,
 • ugotavlja kriminalna žarišča in sodeluje pri njihovem nadzoru,
 • sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami,
 • predava v šolah in vrtcih,
 • svetuje občanom, jih opozarja in jim daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov,
 • obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vrača najdene oziroma zasežene ukradene predmete in z razgovori pridobiva informacije.

IMG 0412

Vodja policijskega okoliša je tisti policist v vašem kraju, ki ima poleg strokovnih in življenjskih izkušenj še poseben občutek za delo z ljudmi, saj vsakodnevno neposredno sodeluje s prebivalci na svojem območju, ki ga tudi dobro pozna. Nanj se lahko obrnete, če potrebujete osebni nasvet in pogovor ali pomoč policije. Pokličete ga lahko tudi, če nam želite sporočiti podatke o kaznivem dejanju ali prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje, če imate varnostno zanimive informacije ali če želite tudi sami predlagati kakšne ukrepe za izboljšanje varnosti v svojem okolju, pa čeprav gre morda le za drobne, a za vas zelo moteče težave.

Postanite tudi sami soustvarjalci ugodnih varnostnih razmer, pokličite vodjo policijskega okoliša ali pa se vključite v delovanje varnostnega sosveta na vašem območju!  

skupajPovezane vsebine

Varnostni sosveti

Policijsko delo v skupnosti

Partnersko sodelovanje