Vodja policijskega okoliša je nosilec preventivnega dela in partnerskega sodelovanja z državljani na območju policijskega okoliša, kjer poskuša na ta način zagotavljati ugodne varnostne razmere. Vodje policijskih okolišev sopolicisti z delovnimi, strokovnimi in življenskimi izkušnjami, ki imajo občutek za delo z ljudmi. Njihovo delo je usmerjeno v neposredno sodelovanje z ljudmi.

 

Vodjo policijskega okoliša pokličite:

 • če potrebujete pomoč ali nasvet policije,
 • če želite posredovati podatke o kaznivem dejanju,
 • če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje,
 • če želite posredovati druge, varnostno pomembne ali zanimive podatke,
 • če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v svojem okolju.
Preventivni nasveti

 

Ali poznate svojega vodjo policijskega okoliša?

Če želite izvedeti, kdo je policist za vaš okoliš, izberite policijsko upravo, ki pokriva vaše območje:

 

slo2011

  

Vodja policijskega okoliša:

 • opravlja predvsem preventivne naloge v policijskem okolišu,
 • sodeluje pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb,
 • ugotavlja kriminalna žarišča in sodeluje pri njihovem nadzoru,
 • sodeluje s prebivalci, predstavniki lokalnih oblasti, predstavniki podjetij, organizacij in društev, ter jih seznanja s pojavnimi oblikami kriminalitete in kršitvami,
 • predava v šolah, vrtcih,
 • svetuje občanom, jih opozarja in jim daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov,
 • obiskuje oškodovance in žrtve kaznivih dejanj, vrača najdene oziroma zasežene ukradene predmete in z razgovori pridobiva informacije.

  

Postanite tudi sami soustvarjalci ugodnih varnostnih razmer!  

 

skupaj 

 

Več o partnerskem sodelovanju in posvetovalnih telesih na spletni strani:

Policijsko delo v skupnosti