Sorodne objave

 

Pri preverjanju telesnih zmogljivosti v okviru izbirnega postopka morajo kandidati (m/ž) opraviti pet preizkusov.

Preverjanje obsega:

  1. Tek na 60 m
  2. Skok v daljino z mesta
  3. Zgibe
  4. Premagovanje ovir nazaj
  5. Cooperjev test (2400 m)

1. Tek na 60 metrov

1 test Tek na 60 mMotorična lastnost, ki jo meri ta preizkus, je hitrost.

Kandidat mora čim hitreje preteči predpisano razdaljo. Preizkus se izvaja v veliki telovadnici Policijske akademije. Start je polvisok, teče se v polkrogu. Povelje na startu je: "Pozor, zdaj!" Vsak kandidat teče enkrat, le v primeru padca ima možnost ponovitve.

Video: Tek na 60 metrov

 

2. Skok v daljino z mesta

2 test Skok v daljino z mestaPreizkus meri naslednje motorične lastnosti: eksplozivnost, odrivna moč nog in koordinacija odriva.

Preizkus se opravlja na posebni preprogi za merjenje skoka v daljino. Preizkus se začne tako, da se kandidat postavi pred označeno črto, ki predstavlja mesto odriva. Odriv mora biti sonožen, z obema nogama hkrati. Pred odrivom se sme kandidat vzpeti na prste, ne sme pa izvesti odriva s poprejšnjim poskokom. Po doskoku ne sme stopiti nazaj. Kandidat opravi najmanj tri skoke, upošteva pa se najdaljši. Meri se pravokotna razdalja od črte na odskočišču do zadnjega dela stopala na doskočišču.

Video: Skok v daljino z mesta

 

3. Zgibe

3 test ZgibePreizkus meri dinamično moč rok, prsnega koša in hrbta.

Izvaja se na drogu v veliki telovadnici Policijske akademije. Zgibe začne kandidat izvajati iz proste vese na drogu (roke so popolnoma stegnjene) s podprijemom. Vsakokrat se dvigne le toliko, da z brado preide drog. Potem se spusti v začetni položaj z iztegnjenimi rokami in začne s ponovnim izvajanjem naloge. Med izvajanjem mora biti telo mirno. Guganje ali zamahi s telesom niso dovoljeni. Kandidat se z brado ne sme nasloniti na drog ali se z nogami dotakniti tal. Štejejo le pravilno opravljene zgibe. Kandidat opravlja preizkus le enkrat.

Video: Zgibe

 

4. Premagovanje ovir nazaj

4 test Premagovanje ovir nazajPreizkus meri naslednje motorične sposobnosti: koordinacija gibanja vzvratno ter koordiniranje prenosa obremenitev vseh okončin in prostorskega zaznavanja.

Kandidat poskuša čim hitreje pravilno premagati ovire na stezi. Preizkus se izvaja v veliki telovadnici Policijske akademije. Kandidat se tik pred startno črto postavi v položaj z opiranjem na roke (na vse štiri) tako, da je s hrbtom obrnjen proti zaprekama. Njegova stopala so tik pred startno črto. Kandidat mora po startnem znaku s hojo po vseh štirih nazaj (z rokami ne sme drseti po podlagi, temveč se mora opirati nanje) čim hitreje in pravilno preiti prostor med označenima črtama, ki sta v razdalji 10 m. Prvo oviro – spodnji del švedske skrinje (postavljen je 3 m od startne črte, na njem je še oblazinjen pokrov skrinje) mora preplezati. Skozi drugo oviro – okvir švedske skrinje (postavljen je prečno na 6 m od startne črte) se mora prevleči. Med izvajanjem preizkusa lahko kandidat gleda nazaj le med nogami, ne sme pa obrniti glave. Meritev se zaključi, ko kandidat z obema rokama preide ciljno črto. Preizkus kandidat opravlja enkrat.

Video: Premagovanje ovir nazaj

 

5. Cooperjev test (2400 m)

5 test CooperS Cooperjevim testom se merita: vzdržljivost srčno-žilnega in dihalnega sistema ter vzdržljivost nožnih mišic.

Vzdržljivostni tek se izvede na atletski stezi Policijske akademije. Cilj je čim hitreje preteči razdaljo 2400 m (6 x 400 m). Start se izvede z visokim startom na povelje: "Pozor, zdaj!" Preizkus se izvede enkrat.

Video: Cooperjev test (2400 m)

 

Povezane vsebine

Priporočila za pripravo na preizkus telesnih zmogljivosti

Pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste in izbirni postopek

Zaposlitve

Zgoraj objavljena merila veljajo od 3. 7. 2024.