Sorodne objave

 

Lahko poiščete podporo pri bližnjih, ožji in širši družini, svojcih, sorodnikih, sosedih, sodelavcih, znancih in drugih ter jim poveste, kaj se vam dogaja ali kaj se vam je zgodilo, prosite jih za pomoč in sodelovanje v uradnih postopkih.

Obrnite se na nevladne organizacije po pomoč ali nasvet, še posebej, če nimate nikogar, s komer bi se lahko pogovorili o svoji stiski (njihova pomoč in nasvet sta brezplačna). Nevladne organizacije vam lahko pomagajo tudi pri iskanju varnega prostora, njihovi predstavniki vas lahko spremljajo na uradne ustanove in vam lahko pomagajo tudi kako drugače.

V vseh postopkih imate pravico do zagovornika in pravico ob sebi imeti spremljevalca, ki si ga sami izberete.

Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletna oseba, posebne skrbi pri obravnavanju nasilja in zagotavljanju pomoči pa so deležni starejši, invalidi in osebe, ki niso sposobne skrbeti zase.

Sodišču lahko predlagate različne ukrepe, ki jih omogoča Zakon o preprečevanju nasilja v družini,na primer, da sodišče na vaš predlog povzročitelju nasilja:

  • prepove vstopiti v stanovanje, hišo ali prostor, kjer živite,
  • prepove zadrževati se v bližini stanovanja, hiše ali prostora, kjer živite,
  • prepove zadrževati se na krajih, kjer ste običajno, in se jim približevati (delovno mesto, šola, vrtec, drugod),
  • prepove kakršno koli navezovanje stikov z vami ali otroki (žrtve), vključno s sredstvi za komuniciranje na daljavo,
  • prepove vsakršno srečanje z vami oziroma otroki (žrtve),
  • določi prepustitev stanovanja v skupni uporabi,
  • določi, da vam prepusti v izključno uporabo stanovanje, v katerem skupaj živita oziroma sta živela.

Na sodišču lahko vložite vlogo za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Sodišče obravnava zadeve prednostno, postopek je nujen, javnost je izključena.

V sodnem postopku lahko predlagate tudi druge omejitve in prepovedi, npr. prepoved medijskega slika gumba za takojšnji izhod s spletne strani izpostavljanja vaših otrok, določitev začasne ureditve stikov z obema od staršev, prepoved izdaje oziroma vročitve osebnih dokumentov drugemu od staršev in podobno.

O izrečenih sodnih odločitvah obvestite tudi druge ustanove, ki vodijo posamezne postopke (policija, center za socialno delo, državno tožilstvo).

Predlagamo, da sodelujete z uradnimi osebami v vseh nadaljnjih postopkih. Če potrebujete dodatne informacije in pojasnila, se obrnite neposredno na pristojne osebe, ki obravnavajo vaš primer (npr.  na policista, socialnega delavca).

Če z delom policista niste zadovoljni, se obrnite neposredno nanj in predstavite razloge za svoje morebitno nezadovoljstvo. Lahko se obrnete tudi neposredno na policistovega vodjo. Če menite, da naj bi policist z dejanjem ali njegovo opustitvijo pri opravljanju policijskih nalog kršil vaše človekove pravice ali temeljne svoboščine, imate možnost vložiti pritožbo zoper delo policista v 45 dneh.


Več informacij in nasvetov je objavljenih

na spletni strani Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji

v brošuri nevladnih organizacij Nasilje! Kaj lahko storim? 

slika naslovnice brošure: Nasilje kaj lahko storim

v brošuri policije in nevladnih organizacij Slišite? Prijavite nasilje nad ženskami 113! 

slika naslovnice brošure - Slišite? Prijavite nasilje nad ženskami 113