slovenija pu ngObmočje Policijske uprave Nova Gorica meri po površini 2.326 km2 , kar je 11,5 % celotnega slovenskega ozemlja.

Območje zajema južni in zahodni del Julijskih Alp s predalpskim svetom Porezna, Breginjski kot, Cerkljansko in Idrijsko hribovje, del Škofjeloškega hribovja, Goriška Brda, Banjško planoto, Trnovski gozd, Črnovrško planoto z delom Hrušice in Nanosa ter severni del Krasa. 

idrija-pp-m

Območje zajema tudi značilne doline rek Soče, Bače in Idrijce ter reke Vipave ali Vipavske doline.

Na območju PU Nova Gorica so štiri upravne enote, in sicer Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin. Na tem območju živi 118.188 ljudi (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 2015). Teritorialno je območje razdeljeno na 376 naselij, ki so upravno organizirana v dvanajstih občinah. Policijska uprava pokriva območja naslednjih občin: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Brda, Občina Ajdovščina, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Tolmin, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Kobarid, Občina Bovec.

ajdovscina-pp-mV pogorju Julijcev so tudi najvišje gore (Triglav z 2.864 m, Mangart z 2.679 m, Jalovec z 2.645 m nadmorske višine) in tudi najvišje ležeče točke, kjer območje Policijske uprave Nova Gorica meji na območje Policijske uprave Kranj oziroma na območje sosednje države Italije, najnižja ležeča točka pa je pri Mirnu na 40 m nadmorske višine.

Na severu, na vrhovih Julijskih Alp in predalpskega sveta na Poreznu ter na severovzhodu, na območju Škofjeloškega hribovja, mejimo s Policijsko upravo Kranj, na vzhodu, na Polhograjskih dolomitih in delu Hrušice mejimo na Policijsko upravo Ljubljana. Na jugovzhodu, na preostalem delu Hrušice in Nanosa ter na Krasu mejimo na Policijsko upravo Koper. Na zahodu in delno na jugozahodu pa na celotnem območju uprave mejimo na Republiko Italijo (157 km državne meje).nova-gorica-mp-m

 Posebne značilnosti Goriških Brd oz. komunikacij je "sabotinska cesta" - zgrajena v letu 1985 - ki se iz vasi Hum spusti do vasi Podsabotin, kjer se dvigne na pobočje vzpetine Sabotin in preide na italijansko ozemlje in teče po njem kot zavarovan koridor v dolžini 1,6 km, nato se nad Šentmavrom ponovno spusti na slovensko stran, kjer preko mostu čez Sočo pripelje do Solkana in Nove Gorice.

Posebnost tega odseka ceste je kontrola cestnega prometa, ki se odvija na tej cesti. Na podlagi sporazuma med Republiko Italijo in nekdanjo SFRJ - Republiko Slovenijo kot naslednico - je nezgode s težjimi posledicami in poškodbami dolžna obravnavati italijanska policija. 

tolmin-pp-mNotranje organizacijske enote PU Nova Gorica so: služba direktorja, sektor kriminalistične policije, sektor uniformirane policije, operativno-komunikacijski center in služba za operativno podporo.

Na lokalni ravni v okviru PU Nova Gorica deluje pet območnih in dve področni policijski postaji. Sedeži območnih policijskih postaj so v Novi Gorici, Ajdovščini, Tolminu, Idriji in Bovcu. Področni policijski postaji sta Postaja prometne policije Nova Gorica in Policijska postaja za izravnalne ukrepe Nova Gorica.

Konec decembra 2007 smo na območju PU Nova Gorica prenehali z izvajanjem mejne kontrole na notranjih schengenskih mejah. V okviru PU Nova Gorica je bila takrat ustanovljena PPIU Nova Gorica kot nova organizacijska oblika dela slovenske policije, ki je sledila osnovnemu cilju schengenskega pravnega reda, tj. zagotavljanju prostega pretoka oseb na notranjih mejah ob zagotavljanju splošne varnosti prebivalcev in sistemskemu preprečevanju vseh oblik čezmejne kriminalitete.

 V okviru Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica deluje tudi enota vodnikov službenih psov v Mirnu.