telefon

080-1200
"Skupaj proti kriminalu"

 

ČE HOČEŠ POMAGATI POLICIJI
PRI RAZISKAVI IN ODKRIVANJU KRIMINALNIH DEJANJ,
ČE VEŠ, KJE SO SLEDI STORILCA ALI PREDMETOV,
KI BI DOKAZOVALI NJEGOVO DEJANJE, IN
ČE HOČEŠ OSTATI PRI TEM ANONIMEN,

 

POKLIČI NA ANONIMNI TELEFON POLICIJE  080-1200.

Operativno-komunikacijski center Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave sprejema od občanov tudi anonimna obvestila. Izkušnje policijskega dela so namreč pokazale, da žrtve in oškodovanci ne prijavljajo vseh kriminalnih in nasilnih dogodkov, pa tudi priče velikokrat niso pripravljene povedati določenih podatkov policiji niti na kraju dejanja niti na sodišču ali pri sodniku za prekrške. Najbolj pogost vzrok za to tako imenovano "temno polje kriminalitete" je strah pred maščevanjem storilca ali sorodnikov, odvetniki ali dolgotrajnimi sodnimi postopki. Čeprav postajajo ljudje, posebno v mestih, vedno bolj zadržani do dogodkov v svoji okolici, pa še ni rečeno, da niso pripravljeni posredovati določenih informacij o dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja ali podatkov o osumljencu, vendar tako, da osebno niso vpleteni v tuj problem.

Z namenom, da bi policija povečala sodelovanje z občani in tako povečala tudi svojo učinkovitost, je aprila 1997 na Operativno-komunikacijskem centru uvedla brezplačno anonimno telefonsko številko 080-1200 pod sloganom Skupaj proti kriminalu, ne zanimajo nas vaši osebni podatki, ostali boste anonimni, ki je na voljo vsem tistim, ki bi policiji lahko posredovali koristne informacije in pri tem ostali anonimni. Občani lahko na anonimno telefonsko številko kličejo 24 ur na dan. Klice sprejema policijski inšpektor, jih oceni, ali so za policijo dovolj pomembni, evidentira in o vsebini obvešča pristojno kriminalistično službo.

Leta 2017 je minilo že enaindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200. V letu 2017 je na to številko klicalo 430 (520) občanov, njihove informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom poprej je bilo klicev za 17,3 % manj.

 

Najpomembnejše ugotovitve o anonimnih klicih za leto 2017

  • Pri sprejemu anonimnega klica na številko 080-1200 so vodje in pomočniki vodje izmene OKC UPS GPU v 190 primerih (44,2 % vseh klicev) ugotovili, da je vsebina informacije takšna, da je potrebno takojšnje obveščanje pristojne policijske enote oziroma OKC PU.
  • V 187 primerih je bila na podlagi anonimnega klica izvedena takojšnja akcija ali raziskano kaznivo dejanje.
  • Občani so najpogosteje klicali za področje mamil, ostalih zadev, nasilja v družini  ter premoženjskih deliktov. Ta področja obsegajo kar 81,9 % vseh klicev.
  • Primerjava števila klicev glede na krajevno pristojno policijsko upravo, na katero se posamezni klic nanaša, kaže, da je na prvem mestu PU Ljubljana, sledita ji PU Maribor in PU Celje. Skupaj so krajevno pristojne za 64,4 % vseh klicev.
  • Največ klicev je bilo v mesecu marcu in avgustu (povprečno 52 klicev na mesec), najmanj (21) v mesecu januarju, preostale mesece se je število klicev gibalo med 30 in 38 klicev na mesec (povprečno 34 klicev na mesec).

 

Število klicev po mesecih na anonimno telefonsko številko 080-1200 v letu 2017

 AnonimniKlici2018-01

  

Anonimni klici v letih 2008 - 2017

AnonimniKlici2018-02

  

Anonimni klici po urah preko dneva v letu 2017

AnonimniKlici2018-03

  

Anonimni klici po dnevih v tednu v letu 2017

AnonimniKlici2018-04

  

Anonimni klici po vsebini v letu 2017

AnonimniKlici2018-05

  

Porazdelitev števila anonimnih klicev po policijskih upravah v letu 2017

AnonimniKlici2018-06