Sklad za notranjo varnost (2014-2020), področje: Meje in vizumi - Pomoč v izrednih razmerah 2015

Podpora sprejemnim zmogljivostim, ki so vzpostavljene za obvladovanje in upravljanje množičnega prihoda državljanov tretjih držav na slovenski schengenski meji – št. pogodbe HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0013


Angl: Support to reception capacities established to cope and manage mass arrival of third-country nationals at the Slovenian Schengen border


Namen: Navedeni ukrep je finančno podprl napotitev pomožnih policistov in policistov PPE (posebnih policijskih enot), ki so bili aktivirani v pomoč rednim policijskim silam v sprejemnih centrih ob slovenski schengenski meji z Republiko Hrvaško. Nadalje se je iz ukrepa sofinanciral prevoz pomožnih policistov od in do kraja napotitve ob meji s Hrvaško ter njihova prehrana. Ukrep, ki ga je Evropska komisija podprla z 90 % subvencijo, je vključeval tudi dodatna sredstva za čiščenje sprejemnih centrov po odhodu in pred prihodom novih migrantov.


Pomožni policisti so državljani, ki so opravili posebno usposabljanje. Niso zaposleni v policiji, vendar se jih lahko aktivira, ko je to potrebno. Za čas, ko so napoteni kot pomožni policisti, prejema njihov delodajalec finančno nadomestilo, pomožni policisti pa plačilo za opravljene ure dela.

Policisti, ki so pripadniki posebnih policijskih enot (PPE), so posebej usposobljeni za delo z množicami. So zaposleni v policiji in v primeru napotitve v okviru sestava PPE iz tega naslova prejmejo poseben dodatek k plači.

Pomožni policisti in policisti pripadniki PPE so pomagali pri upravljanju sprejemnih centrov za državljane tretjih držav, ki so vsakodnevno in v velikem številu prihajali iz Hrvaške s ciljem, da čim prej pridejo v države članice EU, ki so si jih postavili kot končno destinacijo. Pomožni policisti so pomagali pri organizaciji prevozov v nastanitvene centre, pri vzdrževanju reda in miru ter drugih nalogah.

 

Trajanje ukrepa: 20. 9. 2015–31. 3. 2016

Vrednost ukrepa:  5.464.490,00 evra

Znesek sofinanciranja EU: 4.918.041,00 evra

Odstotek sofinanciranja: 90 %

 

ISFB logo