Ministrstvo za notranje zadeve je 23. novembra 2012 pripravilo posvet z naslovom Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov v letu 2012 - dosežki in novosti.


Prvi del posveta je bil namenjen predstavitvi financiranja področja notranjih zadev v obdobju od 2014 do 2020 in predstavitvi ex-post evalvacijskih poročil za štiri sklade programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov. V drugem delu so bili predstavljeni dosežki in rezultati štirih projektov, primerov dobrih praks, ki so jih izvajale nevladne organizacije in policija ter so bili sofinancirani s podporo splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov Evropske unije.  
 
Udeležence posveta je uvodoma pozdravil državni sekretar mag. Robert Marolt. Posveta so se udeležili tudi strokovnjaki iz policije. Emil Oblak iz Centra za tujce je predstavil projekt prostovoljnega vračanja tujcev, Robert Uzar iz Policijske akademija pa je spregovoril o usposabljanju mejnih policistov. Oba projekta sta financirana iz evropskih sredstev.

 

Več o tem v sporočilu za javnost notranjega ministrstva