Sklad za azil, migracije in vključevanje (2014-2020) – Pomoč v izrednih razmerah 2015

Vzpostavitev novih in upravljanje obstoječih nastanitvenih zmogljivosti za obvladovanje in upravljanje množičnega prihoda državljanov tretjih držav ob slovenski schengenski meji - HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0023


Angl.: Establishing of new and facilitation of existing accommodation capacities to cope and manage mass arrival of third country nationals at the Slovenian Schengen border


Namen: Ukrep je finančno podprl najem nastanitvenih objektov, in sicer tistih, ki so že najeti ter v uporabi od začetka povečanega pritoka migrantov in so služili za namestitev državljanov tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli preko sprejemnih centrov, vzpostavljenih na meji s Hrvaško. V okviru ukrepa so bila predvidena tudi sredstva za najem dodatnih nastanitvenih kapacitet. Nadalje je ukrep vključeval tudi sofinanciranje prevozov državljanov tretjih držav iz sprejemnih centrov ob slovenski schengenski meji v nastanitvene objekte in kapacitete v notranjosti države. V proračun ukrepa pa so bili vključeni tudi stroški namestitve in prehrane gostujočih policistov, ki so bili iz drugih držav članic EU napoteni v pomoč slovenskim policistom.

Ukrep je tako pokrival dve ciljni skupini. Prva ciljna skupina so bili državljani tretjih držav, ki so bili registrirani v sprejemnih centrih ob slovenski schengenski meji z Republiko Hrvaško ter nato prepeljani v nastanitvene centre oz. kapacitete.

Druga ciljna skupina so bili gostujoči policisti, napoteni iz drugih držav članic EU, z nalogo, da pomagajo slovenskim policistom.

 

Trajanje ukrepa: 20. 9. 2015–31. 3. 2016

Vrednost ukrepa: 5.840.023,62 evra

Znesek so-financiranja EU: 5.256.021,26 evra

Odstotek so-financiranja: 90 %

 

AMIF logo