OLAF logo

 Evropska komisija

Evropski urad za boj proti goljufijam

Urad OLAF preiskuje goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in neprimerno ravnanje zaposlenih v institucijah ter Evropski komisiji svetuje na področju boja proti goljufijam.


Področja delovanja (v angleškem jeziku):


Projekti: