Sorodne objave

 

MagRobertFerencMag. Robert Ferenc, rojen leta 1967, se je po Kadetski šoli za miličnike leta 1985 zaposlil na takratni Postaji milice Ljubljana Center, kjer je opravljal naloge miličnika in pomočnika vodje varnostnega okoliša. Nato je bil napoten na študij na Višji šoli za notranje zadeve v Ljubljani in bil leta 1994 razporejen na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad. Tam je bil kot pomočnik komandirja policijske postaje odgovoren za področje kriminalitete, mejnih zadev in tujcev, od leta 2001 pa je bil kot prvi pomočnik zadolžen za področje pritožb, notranje zaščite, kadrovskih zadev in usposabljanja policistov.

Po diplomi na Visoki policijsko-varnostni šoli je leta 2003 začel delati v skupini za pritožbe na Policijski upravi Ljubljana, naslednje leto pa je kot višji policijski inšpektor v Sektorju za organizacijo in razvoj uniformirane policije v Upravi uniformirane policije prevzel naloge na področju izvajanja policijskih pooblastil ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih. Marca 2008 je v tem sektorju postal vodja Oddelka za organizacijo in pooblastila.

Ob tem je bil skoraj ves čas (1988-2008) pripadnik posebne policijske enote. Najprej kot policist in nato vodja oddelka v posebni policijski enoti PU Ljubljana, od leta 2005 pa kot pomočnik poveljnika za operativne zadeve v poveljstvu posebne policijske enote na Generalni policijski upravi. Ob reorganizaciji policije na državni ravni leta 2010 je bil razporejen v Sektor za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije in leta 2012 postal njegov vodja.

Leta 2011 je na Fakulteti za državne in evropske študije uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Policijski postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Že vrsto let sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju policistov, predvsem na področju izvajanja policijskih pooblastil in varstva človekovih pravic v policijskih postopkih. Aktivno je sodeloval pri prenovi policijske zakonodaje, poleg tega je član Medresorske komisije za človekove pravice, Strokovnega sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila, Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, Delovne skupine za policijsko delo v skupnosti in Odbora za integriteto in etiko v policiji.

Med letoma 2019 in 2021 je vodil Službo generalnega direktorja policije. 20. junija 2022 je bil imenovan za namestnika generalnega direktorja policije.