Sorodne objave

 

MelitaMocnikMelita Močnik se je rodila leta 1965 v Brežicah. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Do leta 1992 je bila zaposlena v gospodarstvu, po tem letu pa se je začela njena karierna pot v javnem sektorju. V letih 1992–1994 je bila najprej zaposlena v okviru takratne carinske uprave, po letu 1994 pa je kariero nadaljevala pri Visokem komisariatu Združenih narodov za begunce v Ljubljani.

Leta 1998 se je zaposlila v Policiji. V okviru dolgoletne policijske kariere je bila zaposlena na različnih delovnih mestih na ravni Generalne policijske uprave, kjer je pridobila bogate, tudi mednarodne izkušnje na področju upravljanja meja.

Melita Močnik je 29. marca 2021 prevzela vodenje Policijske uprave Kranj.