Sorodne objave

 

Vlada Republike Slovenije je danes, 7. septembra, sprejela sklep, da se mag. Senad Jušić z 8. septembrom 2023 imenuje na položaj generalnega direktorja policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Mag. Senad Jušić se z dnem imenovanja imenuje v naziv I. stopnje: glavni policijski svetnik.

SenadJusic 1 izrezZakon o organiziranosti in delu v policiji v 47. členu določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Na podlagi 82. člena Zakona o javnih uslužbencih se položaj direktorja organa v sestavi pridobi z odločbo o imenovanju. Direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja.

Posebna natečajna komisija, ki jo je za izvedbo posebnega natečajnega postopka za položaj generalnega direktorja policije imenoval Uradniški svet, je ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obvestila, da je mag. Senad Jušić primeren za ta položaj. Minister za notranje zadeve je nato vladi predlagal, da se mag. Senad Jušić imenuje na položaj generalnega direktorja policije.

Podrobneje o mag. Senadu Jušiću (življenjepis): Generalni direktor policije

Povezane vsebine

Vodstvo policije