Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju se je danes, 16. aprila, začel dvodnevni posvet z naslovom Nasilje v družini, ki ga vsako leto organizirata Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in Društvo državnih tožilcev Slovenije.

Namen posveta je skupaj poiskati rešitve in odgovore na nekatera vprašanja in tako prispevati k učinkovitejšemu ukrepanju in preprečevanju nasilja v družini ter zmanjšanju posledic tovrstnih kaznivih dejanj.

IMG 3486

Na današnji otvoritvi so udeležence z uvodnimi besedami pozdravili v. d. generalnega direktorja policije Janko Goršek in ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, generalna državna tožilka Barbara Brezigar, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Boštjan Škrlec in direktor Centra za izobraževanje v pravosodju Damijan Florjančič.

IMG 3444

Govor ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal (mp3) 

IMG 3460

Govor v. d. generalnega direktorja policije Janka Gorška (mp3) 


V imenu organizatorja sta udeležence posveta pozdravila tudi Primož Suknaič, podpredsednik Društva državnih tožilcev Slovenije, in mag. Aleksander Jevšek, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

IMG 3413

Na fotografiji od leve proti desni:okrožna državna tožilka Mirjam Kline, podpredsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Primož Suknaič, direktor Uprave kriminalistične policije GPU mag. Aleksander Jevšek in vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije Tatjana Mušič


Na tradicionalnem posvetu, letos že osmem po vrsti, kriminalisti, tožilci, sodniki in pooblaščenci otrok razpravljajo o nasilju v družini, pri čemer izhajajo tako s pravnega kot drugih vidikov, na primer psihološkega in socialnega.

Obravnavajo teme, kot so uporaba nove kazenske zakonodaje, ukrep prepovedi približevanja, ki se je v praksi že dobro uveljavil, in ukrepi po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Policija je aktivno sodelovala pri pripravi tega zakona, ki je začel veljati 1. marca 2008 in prispeva k boljšemu sodelovanju med posameznimi instutucijami.

Tudi sodelovanje in medsebojno povezovanje med organi pri obravnavi tovrstnega nasilja je zato med pomembnimi temami letošnjega posveta. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da je nasilje v intimnih razmerjih izredno težko odkrivati, obravnavati in proučevati. Dogaja se namreč daleč od oči in ušes preiskovalcev. Tako žrtve nasilja kot tisti, ki ga povzročajo, o nasilju v intimnih odnosih neradi spregovorijo, še posebej neznanim osebam. Primerov, za katere policija ne izve, je tako verjetno še mnogo več. Nedvomno sta zato tudi stroka in civilna družba zaslužni za 'odkrivanje' poprej nevidnih žrtev v zasebni sferi, predvsem viktimiziranih otrok in žensk. V tem smislu je najpomembnejše prav sodelovanje med posameznimi institucijami, kot so policija, centri za socialno delo, tožilstva in sodišča, zdravstvene ustanove, nevladne organizacije idr.

IMG 3412

Tudi letos se seminarja udeležuje okoli 170 udeležencev iz policije, tožilstva in sodišč, na srečanje pa so prišli tudi pooblaščenci otrok.


Udeleženci so poleg tega spregovorili še o značilnostih in delu s storilci nasilja v družini, o izkušnjah projekta Zagovornik - Glas otroka in škodi, ki jo povzroča nasilje v družini.

***

Problematika nasilja v družini - statistični podatki

Policija letno obravnava preko 80.000 vseh kaznivih dejanj, od tega približno 5.000 s področja nasilja v družini.

Žrtve nasilja v družini so večinoma ženske (73 %). Število otrok do 18. leta starosti, žrtev nasilja v družini, iz leta v leto narašča. Tako jih je bilo 636 v letu 2008 (553 v letu 2007).

Število kaznivih dejanj s področja nasilja v družini v obdobju od leta 2000 do leta 2008:

 • 1.502 v letu 2000
 • 1.952 v letu 2001
 • 2.224 v letu 2002
 • 2.837 v letu 2003
 • 2.607 v letu 2004
 • 3.009 v letu 2005
 • 2.999 v letu 2006
 • 4.329 v letu 2007
 • 5.017 v letu 2008


Število osumljencev in žrtev kaznivih dejanj s področja nasilja v družini v obdobju od leta 2000 do leta 2008:

 • leta 2000 - število osumljencev: 1.199, število žrtev: 1.392
 • leta 2001 - število osumljencev: 1.447, število žrtev: 1.670
 • leta 2002 - število osumljencev: 1.656, število žrtev: 1.974
 • leta 2003 - število osumljencev: 1.878, število žrtev: 2.251
 • leta 2004 - število osumljencev: 1.941, število žrtev: 2.284
 • leta 2005 - število osumljencev: 2.110, število žrtev: 2.413
 • leta 2006 - število osumljencev: 2.103, število žrtev: 2.450
 • leta 2007 - število osumljencev: 2.289, število žrtev: 2.714
 • leta 2008 - število osumljencev: 2.393, število žrtev: 2.822


Število prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja v družini:

Leto 2005:

 • št. prekrškov zoper javni red in mir: 15.390
 • število prekrškov z elementi nasilja v družini: 4.527
 • delež prekrškov z elementi nasilja v družini: 29,4 %

Leto 2006:

 • št. prekrškov zoper javni red in mir: 12.662
 • število prekrškov z elementi nasilja v družini: 3.603
 • delež prekrškov z elementi nasilja v družini: 28,4 %

Leto 2007:

 • št. prekrškov zoper javni red in mir: 10.925
 • število prekrškov z elementi nasilja v družini: 2.523
 • delež prekrškov z elementi nasilja v družini: 23,1 %


Prevladujoče oblike nasilja v družini so grožnje, grdo ravnanje, pretepanje, zalezovanje in spravljanje v podrejen položaj do različnih stopenj telesnih poškodb in različnih oblik prisilne spolnosti.

V letu 2008 je policija evidentirala 7 primerov umorov in poskusov umorov, storjenih v partnerskem odnosu (lani in predlani po 11 primerov).