Sorodne objave

 

Že ob včlanitvi v Evropsko unijo je Slovenija prevzela obveznost vzpostavitve novega režima med državami članicami EU. Tako kot ostale države članice je ustanovila nacionalni organ, in sicer urad SIRENE (angl. Supplementary Information Request at National Entry - izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni).

Nacionalni urad za Slovenijo je organiziran kot oddelek znotraj Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

sirene-sis_v6Zgodovina - od Schengenskega sporazuma in konvencije do vzpostavitve SIS in uradov SIRENE

Po podpisu Schengenskega sporazuma leta 1985 in konvencije o izvajanju tega sporazuma (t. i. Schengenske konvencije) leta 1990 je leta 1995 na schengenskem območju začel delovati schengenski informacijski sistem (angl. SIS - Schengen Information System), v katerega se je Slovenija vključila leta 2007. Nekaj let kasneje, v 2013, so vse države članice schengenskega območja, tudi Slovenija, prešle na schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II), ki je prinesel nove funkcionalnosti in odpravil določene omejitve prejšnjega sistema. Uradi Sirene kot pomožni elementi SIS pa zagotavljajo boljše sodelovanje med policijami ter stalno izmenjavo podatkov in razpisov za iskanje oseb in predmetov.  Več >>

Schengenski informacijski sistem

Pravica do seznanitve s podatki v SIS

Vsak posameznik ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so vneseni v Schengenski informacijski sistem. S pomočjo vloge posameznik uresničuje to pravico. Več >>

SIS je elektronska zbirka podatkov o razpisih za osebe in predmete. Za uspešno opravljanje mejne kontrole na zunanjih mejah v imenu vseh držav članic je namreč potreben tudi dostop do podatkov drugih držav o določenih posameznikih in predmetih.

SIS je zato pomembno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v okvir Evropske unije. Sodi med glavne izravnalne ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju visoke stopnje varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Unije, saj podpira operativno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, zlasti mejno policijo, policijo, carinskimi organi, organi za priseljevanje ter organi, pristojnimi za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma izvrševanje kazenskih sankcij. Več >>

Urad SIRENE ter njegove naloge in pristojnosti

Urad deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu in zagotavlja izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih informacij v zvezi z razpisi ukrepov ter omogoča sprejemanje zahtevanih ukrepov, ko so razpisi za osebe ali predmete vneseni v SIS in se te osebe ali predmeti ob iskanju najdejo med zadetki. Uradi SIRENE so tako temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju, ki temelji na medsebojni izmenjavi podatkov in razpisov za iskanje oseb in predmetov, ki jih države prosilke stalno in sproti posodabljajo po načelu medsebojnega zaupanja, enako kot bi bile informacije obravnavane v nacionalnem pravnem okviru. Več >>

Zlorabljena identiteta in SIS

V sodobnem svetu pojav zlorabe identitete narašča, posledice pa so lahko zelo hude. Zato je zlorabljena identiteta v SIS posebna kategorija znotraj razpisa. Več >>

Povezane vsebine

Schengenski informacijski sistem

Nadzor državne meje

Informacije o vstopu Slovenije v schengensko območje