Sorodne objave

Schengenski kalkulator 26. oktober 2022
 

Schengenski informacijski sistem (angl. SIS - Schengen Information System) je elektronska zbirka podatkov o razpisih za osebe in predmete.

Schengenski informacijski sistem zagotavljanje svobode varnosti in pravice

SIS uporablja večina držav EU in pridruženih schengenskih držav (Švica, Norveška, Lihtenštajn in Islandija).

SIS je največja varnostna platforma EU za izmenjavo informacij v podporo nadzoru zunanjih mej in sodelovanju organov pregona v schengenskih državah. Je tudi kompenzacijski ukrep za odpravo nadzora na notranjih mejah, vzpostavljen z namenom vzdrževanja visoke stopnje varnosti, tako da podpira operativno sodelovanje med policijo, mejno policijo in sodnimi organi.

V skladu z uredbami Evropskega parlamenta in Sveta  je namen te baze podatkov vzdrževanje javnega reda in javne varnosti, vključno z nacionalno varnostjo, na ozemljih držav članic (uporabnic sistema pogodbenice) in uporaba določb pravne zakonodaje v zvezi s pretokom oseb na teh ozemljih z informacijami, ki se sporočajo preko tega sistema.

Za uspešno opravljanje mejne kontrole na zunanjih mejah v imenu vseh držav članic je namreč potreben tudi dostop do podatkov drugih držav o določenih posameznikih in predmetih. SIS ne vsebuje samo informacij o določeni osebi ali predmetu, pač pa tudi jasna navodila za ukrepanje v primeru, ko je taka oseba ali predmet najden.

SIS SL 01 introUporabniki SIS

Do SIS lahko dostopajo:

 • policija (do vseh kategorij razpisov oseb in predmetov),
 • upravne enote pri izdajanju dovoljenj za tujce (ukrep: državljani tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi, ukrep: zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja ter iskani prazni uradni in izdani identifikacijski dokumenti)
 • upravne enote, pristojne za izdajanje potrdil o registraciji strelnega orožja (ukrep: prijetje zaradi predaje ali izročitve, ukrep: prikrita, poizvedovalna ali namenska kontrola in iskano strelno orožje)
 • konzularna predstavništva pri izdaji vizumov (ukrep: državljani tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi, ukrep: zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja ter iskani prazni uradni in izdan identifikacijski dokumenti)
 • Finančna Uprava Republike Slovenije (do vseh kategorij predmetov)
 • organi, pristojni za registracijo vozil (iskana vozila, potrdila o registraciji vozil in registrske tablice)
 • organi, pristojni za registracijo plovil (iskana plovila in motorji plovil)
 • organi, pristojni za registracijo zrakoplovov (iskani zrakoplovi in motorji zrakoplovov).

Države preko svojih nacionalnih sistemov te podatke v skupno zbirko podatkov tudi vnašajo ali o njih v njej poizvedujejo.

Pomembno!

Ali imam pravico do vpogleda oziroma seznanitve z lastnimi osebnimi podatki?

Ali imam pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki v Schengenskem informacijskem sistemu?

SIS SL 03Kategorije podatkov v SIS

 • Državljani tretjih držav, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi (3. člen Uredbe 2018/1860),
 • zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja (24. člen Uredbe 2018/1861),
 • prijetje zaradi predaje ali izročitve (26. člen Uredbe 2018/1862),
 • pogrešana oseba (32 člen Uredbe 2018/1862),
 • oseba, iskana zaradi sodelovanja v sodnem postopku (34. člen Uredbe 2018/1862)
 • prikrita, poizvedovalna ali namenska kontrola (36/3 in 36/3 člena Uredbe 2018/1862)
 • neznana iskana oseba (40. člen Uredbe 2018/1862).

Cilji in pogoji izdaje razpisov ukrepov za predmete zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih so predpisani v 38. členu Uredbe 2018/1862 .

Kategorije predmetov, ki se vnesejo

 • Motorna vozila ne glede na pogon,
 • priklopniki z lastno težo nad 750 kg,
 • stanovanjske prikolice,
 • industrijska oprema,
 • plovila,
 • motorji plovil,
 • zabojniki,
 • zrakoplovi,
 • motorji zrakoplovov,
 • strelno orožje,
 • prazni uradni dokumenti, ki so bili ukradeni, odtujeni ali izgubljeni oz. so lahko lažni,
 • izdani identifikacijski dokumenti, kot so potni listi, osebne izkaznice, dovoljenja za prebivanje, potovalni dokumenti in vozniška dovoljenja, ki so ukradeni, odtujeni, izgubljeni ali razveljavljeni oz. so lahko lažni,
 • potrdila o registraciji vozil in registrske tablice,
 • bankovci (registrirani in lažni),
 • izdelki informacijske tehnologije,
 • prepoznavni sestavni deli motornih vozil,
 • prepoznavni sestavni deli industrijske opreme.

Povezane vsebine

Schengenski informacijski sistem (spletna stran Evropske komisije)

Zlorabljena identiteta in SIS

Schengenski informacijski sistem - pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki