Zaščita lastne identitete je vse pomembnejša, saj pojav zlorabe identitete narašča, posledice pa so lahko zelo hude. Zato je zlorabljena identiteta v SIS posebna kategorija znotraj razpisa.

Kako vemo, da je neznanec res oseba, za katero se predstavlja?

Identiteta je ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi. Opredeljujejo jo:

  • primarne značilnosti (osebno ime, datum rojstva, podatki o šolanju, podatki o osebnem statusu, zaposlitvi itd.) in
  • sekundarne oz. biometrične značilnosti (prstni odtisi, DNK, obraz, barva oči itd.).

Kdaj pride do zlorabe identitete?

Do zlorabe identitete pride, ko nekdo prevzame identiteto druge osebe in pod njenim imenom izkorišča njene pravice, si na njen račun pridobiva premoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo. Posledice takšnih zlorab so lahko zelo hude.

Kaj storiti, če je identiteta osebe zlorabljena, v SIS II pa obstaja razpis z njenimi osebnimi podatki?

Ob ugotovitvi, da je bila zlorabljena identiteta osebe, je treba pridobiti njene podatke:

  • fotografijo,
  • prstne odtise,
  • kopijo osebnega dokumenta (priimek in ime, kraj in datum rojstva, spol, fotografija, državljanstvo)
  • naslov bivanja
  • ime in priimek matere in očeta
  • kratko obrazložitev izgube ali kraje dokumenta

Ti podatki se lahko obdelajo samo ob svobodni in izrecni privolitvi osebe, katere identiteta je zlorabljena. Postopek pridobivanja navedenih podatkov, fotografij in prstnih odtisov se opravi na pristojni policijski enoti.

Povezane vsebine

Schengenski informacijski sistem - SIS