Sorodne objave

 

Celjski kriminalisti so včeraj, 28. marca 2012, v Ljubljani našli od marca lani pogrešano petletno deklico. Podrobnosti o preiskavi smo predstavili na današnji novinarski konferenci.

Deklico, ki je bila izsledena skupaj s staro mamo, so policisti takoj predali delavcem ljubljanskega centra za socialno delo. O tem so obvestili tudi pravno zastopnico dekličine matere in okrožno državno tožilko v Slovenj Gradcu. S tem se je končalo večmesečno iskanje pogrešane deklice v sklopu obsežne kriminalistične preiskave, ki še poteka. Da bi našli deklico, so kriminalisti in policisti opravili več razgovorov, poizvedb in preverk. Pri tem so sodelovali z različnimi institucijami in tujimi varnostnimi organi.

IMG 0027

Več o tem sta na današnji novinarski konferenci povedala pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Marjan Fank (na sliki levo) in vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje Jože Senica.


Zvočni posnetek izjave Marjana Fanka 

Zvočni posnetek izjave Jožeta Senice  

Novinarska vprašanja in odgovori  


Kriminalisti in policisti so z aktivnim iskanjem deklice začeli takoj po neuspešno izvedeni izvršbi dodelitve otroka materi in prijavi matere o pogrešanju hčerke v začetku marca 2011. Junija 2011 so kriminalisti na naslovu, kjer biva oče pogrešane deklice, v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva in odredbe Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe po 1. in 2. odstavku 190. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1), opravili hišno preiskavo. Deklice med hišno preiskavo niso našli, v nadaljevanju pa so očetu, osumljenemu storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, odvzeli prostost in odredili pridržanje. Očeta deklice so 23. junija 2011 s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Kriminalisti in policisti so ugotovili, da oče deklico zadržuje na neznanem mestu in ji z nezakonitimi ravnanji preprečuje stike z materjo ter vsemi strokovnimi osebami, ki morajo biti vključene pri razvoju otroka, pri tem pa so mu pomagale takrat še neznane osebe.

V preiskavi so kriminalisti uporabljali tako klasične metode policijskega dela kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe, pri čemer so ugotovili, da pri izvrševanju kaznivega dejanja pomaga več oseb. Tako so opravili več kot tristo razgovorov in poizvedb, pri čemer so sodelovali z varnostnimi organi v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem in v Italiji. V preiskavi je dnevno sodelovalo večje število kriminalistov in policistov.

Med preiskavo je policija v soglasju z materjo objavila dekličino fotografijo in pozvala javnost k pomoči pri iskanju deklice, vendar koristnih podatkov policisti in kriminalisti z objavo fotografije niso pridobili.

V nadaljevanju so kriminalisti na podlagi pridobljenih podatkov iz izvedenih ukrepov ter podane prijave očeta in starega očeta deklice odvzeli prostost trem osebam z območja Ljubljane in Koroške, in sicer 39-letnemu moškemu in 36- ter 33-letni ženski. Na podlagi odredb sodišča so kriminalisti in policisti v nadaljevanju opravili še šest hišnih preiskav in dve preiskavi vozil. Pri hišnih preiskavah so zasegli več predmetov, ki so potrdili, da osumljeni sodelujejo in imajo zelo aktivno vlogo pri skrivanju pogrešane deklice. V zadnjih mesecih so to počeli proti volji dekličinega očeta in kljub vsem njegovim zahtevam, naj se deklica vrne.

Dve od pridržanih oseb so kriminalisti privedli s kazensko ovadbo k preiskovalni sodnici, ki je za oba odredila pripor, eno osebo so izpustili iz pridržanja.

Po do sedaj zbranih podatkih so osumljeni organizirali skrivanje deklice vse od marca lani. Samo skrivanje je bilo zelo dobro organizirano; osumljeni so delovali kot prava kriminalna združba z natančno razdeljenimi vlogami. Deklico so skrivali na več lokacijah tako v Sloveniji kot tudi v tujini, od tega dalj časa v Avstriji. Večino časa je bila ob deklici njena stara mama, ki ni imela neposrednega kontakta s člani družine, komunikacija o stanju deklice pa je potekala le preko za to določenih oseb. Organizatorji so uporabljali veliko varnostnih potez, pri čemer so pri komunikaciji uporabljali le za to določene telefone in računalnike ter le njim poznana gesla. Zaradi tega je bilo iskanje deklice in dokazovanje kaznivih dejanj oteženo, zahtevno in dolgotrajno.

 

Policija pri vseh postopkih, v katere so vpleteni otroci, postavlja koristi otroka na prvo mesto, ta interes pa upošteva tudi pri vseh izjavah v javnosti. Primarni cilj kriminalistične preiskave, ki so jo vodili celjski kriminalisti v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije, je bil najti pogrešano deklico. Zato so kriminalisti v tem postopku izvedli izjemno veliko število preiskovalnih ukrepov, praktično vseh zakonsko možnih. Vztrajnost in kriminalistični postopki z dobrim sodelovanjem in usmerjanjem slovenjegraškega okrožnega državnega tožilstva so pripeljali do včerajšnjega odkritja deklice. Kriminalistična preiskava kljub temu še ni zaključena, saj vsi vpleteni niso delovali v korist deklice. Preiskava bo v nadaljevanju usmerjena v razjasnitev vlog posameznikov, ki so bili vpleteni pri skrivanju deklice. Nadaljnje postopke glede deklice urejajo pristojni Centri za socialno delo in pooblaščenci obeh staršev.

"V policiji razumemo subjektivno oceno dogajanja tistih, ki so neposredno prizadeti in vpleteni v zadevo, nedopustno pa je, da skrb za otroka preraste v delovanje za druge interese (samopromocijo, materialno korist ipd.), ki povzroči neposredno škodo otroku in njegovo ogrožanje. Pri tem ne gre samo za zlorabo otrokovih pravic, ampak posredno tudi za zlorabo pravic njegovih bližnjih. Tako je bilo v obravnavanem primeru otroku onemogočen normalen socialni razvoj, saj so mu bile po prekinitvi stikov z enim od staršem prekinjene možnosti stika tudi z drugimi. Zaradi tega je težko govoriti o tem, da so bila dejanja usmerjena v korist otroka ali enega od staršev. Tudi sklicevanje na motiv razčiščevanja sumov spolne zlorabe pri tem ne vzdrži, saj so bili sumi preverjeni pri različnih institucijah in pri tem ovrženi, kar lahko smatramo kot nespoštovanje pravne države in izvajanje dejanj, ki temeljijo na podlagi lastnih, subjektivnih ocen, kar pa je lahko v določenih okoliščinah zelo škodljivo," je poudaril Marjan Fank.

Ne glede na vse očitke, s katerimi je bila policija soočena ves čas, je preiskavo vodila temeljito in strokovno, kar je pokazal tudi nadzor nad delom policistov in kriminalistov. V preiskavi je upoštevala dejstva strank v postopku, ki so pomembna za ugotavljanje dejanskega stanja v predkazenskem postopku, in nikakor ni poteka preiskave prilagajala interesom posameznih strank. Že v primeru preiskave suma spolnega napada na otroka je policija vse pridobljene dokaze, zbrana obvestila, ugotovitve strokovnih služb in druge listine posredovala pristojnemu državnemu tožilstvu, ki je edino pristojno za presojo morebitnega obstoja kaznivega dejanja.

"Vsakdo lahko sicer ocenjuje kriminalistično delo, čeprav deluje na povsem drugem profesionalnem področju, a pomembno je, da nihče, razen državnega tožilstva, ne more odločati o kazenskem pregonu. Kriminalisti so bili v tem postopku soočeni z različnimi žaljivimi poimenovanji, policija pa tudi z očitki, da je domnevno skorumpirana, četudi ti očitki niso temeljili na nikakršnih dokazih ali argumentih. Dejstvo je, da ima policija vzpostavljene notranje nadzorne mehanizme za odpravljanje nepravilnosti v svojih postopkih, in če gre za kazniva dejanja, katerih so osumljeni policisti, slednje obravnava oddelek pri Specializiranem državnem tožilstvu," je še dodal Fank.

Policija vodi evidence o sumu storitve kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let po 173. členu KZ-1, ne vodi pa posebej podatkov, v koliko družinah v času razveznih postopkov so podane prijave za sum storitve navedenega kaznivega dejanja. Obstajajo primeri, ko so bile podane prijave navedenih kaznivih dejanj tudi v družinah, kjer sta bila partnerja v ločitvenem postopku in lahko trdimo, da se večina odvzemov mladoletnih oseb nanaša na odnose med ločenimi oz. sprtimi starši v povezavi z nevračanjem otrok ob dogovorjenem času. Tako je v kar tretjini vseh prijav na tem področju po preiskavi ugotovljeno, da niso izpolnjeni znaki kaznivega dejanja.

 

V primeru, ko policija prejme informacijo o sumu storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe, ukrene vse potrebno, da morebitno žrtev v času policijske preiskave zaščiti. V predkazenskem postopku policija poleg informacij, ki jih lahko dobi od otroka, zbere tudi vse ostale informacije, dejstva in dokaze, na podlagi katerih potrdi ali ovrže sum storitve kaznivega dejanja. V postopku si pomaga tudi z drugimi strokovnjaki, npr. psihologi, zdravniki. Tekom preiskave je policija dolžna na podlagi določil Zakona o preprečevanju nasilja v družini o tem takoj obvestiti center za socialno delo, ki v skladu s svojimi pooblastili prav tako ukrene vse potrebno za zaščito žrtve. Zakon o kazenskem postopku določa dokazne standarde in pogoje za odvzem prostosti storilcu navedenega kaznivega dejanja, na podlagi katerih lahko osumljenega policija pridrži in tako prepreči nadaljnji stik z žrtvijo.

Policija preiskuje tovrstna kazniva dejanja toliko časa, dokler ne zbere vse potrebno za dokazovanje suma storitve kaznivega dejanja ali utemeljevanje razlogov proti, v primeru da ni elementov za storitev kaznivega dejanja. Vsekakor se zavedamo občutljivosti primerov, ko so morebitne žrtve kaznivih dejanj otroci, zato se zadev lotimo zelo resno, prioritetno in proučimo vse okoliščine primera, zberemo podatke, dokaze in proučimo razpoložljivo dokumentacijo ter na podlagi ugotovljenih dejstev o svojih ugotovitvah pisno obvestimo pristojnega državnega tožilca. Prav zaradi navedenih okoliščin in zapletenosti posameznega primera pa lahko preiskava poteka tudi dlje časa, odvisno od zahtevnosti primera in drugih okoliščin, ki se ne nanašajo na samo preiskavo in so odvisne od vseh vpletenih v zadevo.

Policija pogosto zazna, da eden izmed staršev zaradi pretirane skrbi do otroka in zaradi nerazumevanja s partnerjem, s katerim se razhaja, poda prijavo. S takšnim ravnanjem nato prepreči nadaljnji stik otroka z drugim staršem, ali pa omeji stike in ti potekajo nadzorovano, preko centra za socialno delo toliko časa, dokler se policijska preiskava ne zaključi. Da bi bile posledice čim manjše tako za starša, ki je osumljen domnevne spolne zlorabe, kot tudi za otroka, ki naj bi bil žrtev kaznivega dejanja, si v policiji želimo hitrejših obravnav s strani vseh vpletenih organov.

Policija je vedno pripravljena sodelovati z drugimi organi in organizacijami, vključno z nevladnimi organizacijami, kar nam omenjene tudi same priznavajo. Prizadevamo si nadgrajevati strokovno znanje in dobre prakse, zato se z namenom izmenjave znanj v policiji udeležujemo in tudi sami organiziramo srečanja različnih strokovnjakov.