Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju se je danes, 2. aprila 2015, začel dvodnevni strokovni posvet kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov otrok, ki ga že štirinajsto leto zapored organiziramo na Generalni policijski upravi skupaj z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Centrom za izobraževanje v pravosodju. Pod naslovom Otrok in pasti sodobnega časa bodo strokovnjaki na posvetu z različnih vidikov osvetlili skrb za varnost in zaščito otrok ter njihovih družin pred številnimi oblikami nasilja ali zlorab, ki so jim izpostavljeni v današnjem svetu.

Častni gostje so bili varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer, vrhovna državna tožilka Savica Pureber, generalni direktor policije Marjan Fank, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Andrej Špenga in direktor Uprave kriminalistične policije mag. Branko Japelj.

Bobnar Kline

Posvet sta slovesno odprli mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, in Mirjam Kline, predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije. Izrazili sta prepričanje, da bo lahko program posveta veliko prispeval k boljšemu razumevanju problematike in v končni fazi k lepšemu, bolj zdravemu in varnejšemu odraščanju naših otrok.


Več kot 280 prijavljenih udeležencev je uvodoma prisluhnilo pozdravnim besedam mag. Tatjane Bobnar: "Vsako leto boljši odziv udeležencev ter priznanih predavateljev, ki se pri svojem delu na najrazličnejših področjih srečujejo z otroki in nasiljem, je dokaz, da tovrstna interdisciplinarna srečanja so smiselna. /.../ Lahko rečem, da smo prav na ta način, z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem, v Sloveniji v vseh teh letih že dosegli precejšen napredek pri prepoznavanju, preprečevanju in ukrepanju v primerih nasilja. Tako takrat, ko so otroci in mladoletniki žrtve, kot takrat, ko so storilci kaznivih dejanj. A veliko dela nas še čaka in zato smo danes tu. /.../ Kajti otroci in mladi ne morejo biti sami kos vsem pastem in čerem sodobnega časa, ki jih obkrožajo. Kot najšibkejši člani družbe so namreč bolj ranljivi, navadno preveč zaupljivi, večinoma neizkušeni in zato še bolj dovzetni za vsakovrstne nasilje in zlorabe. Posledice pa so lahko zelo hude in okrevanje dolgotrajno, zato smo mi tisti, ki jih moramo zaščititi!"

MarjanFank

Zvočni posnetek govora Marjana Fanka (mp3) 


Generalni direktor policije Marjan Fank je povedal, da spremembe v družbi še nikoli niso bile tako intenzivne. "Če smo se še pred desetimi leti soočali predvsem z ogrožujočimi dejavniki, kot so bile zlorabe alkohola pri mladostnikih in zlorabe drog, so se ti danes preselili v spletno okolje. V virtualni svet, kjer nezavedajoč se teh nevarnosti, marsikdaj ta nevarnost predstavlja veliko večjo stopnjo ogroženosti kot tiste klasične oblike, s katerimi smo se soočali v preteklosti. /.../ Tudi zahtevnost, ki jih prinaša to področje do vseh nas, ki se s tem ukvarjamo, je zato še toliko višja." Ob tem je Fank poudaril, da je bilo že veliko narejenega, veliko dela pa je še potrebnega, da okrepimo sodelovanje vseh institucij, od vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih organizacij ter centrov za socialno delo na eni strani, do policije, tožilstva in sodišča na drugi strani. Institucionalna krepitev ni dovolj, če ne bo imela svoje vsebine: "Mi smo tisti, ki bodo spodbudili spremembe in odločevalce, da bodo bolj odločni pri teh spremembah, da ne bo zaščita otrok ostala le neka tržna niša za ustvarjanje določenih kapitalov." 

AndrejSpenga

Zvočni posnetek govora Andreja Špenge (mp3) 


Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Andrej Špenga je povedal, da je pravica do zaščite pred nasiljem in ponižujočim ravnanjem pomemben del otrokovih osnovnih pravic, ki jih ima kot človeško bitje: "Še več. Zaradi njihove krhkosti in podrejenosti v družini in družbi moramo biti na otroke še posebej pozorni, njihove pravice pa varovati na najvišji ravni." Poudaril je, da je bilo v preteklosti veliko postorjenega tudi glede osveščanja javnosti o tej problematiki: "Na tem mestu bi še posebej izpostavil in pohvalil preventivno delo kolegic in kolegov iz policije. S svojimi pobudami, programi in preventivnimi projekti si prizadevate za čim večjo zaščito otrok in njihovih pravic." Opozoril je, da je še vedno vse preveč otrok, ki se znajdejo v hudih stiskah zaradi pasti sodobnega sveta: "Žal se z razvojem tehnologije in informatike spreminjajo tudi načini za možnosti zlorabe otrok." Zato so po njegovem mnenju tovrstni posveti priložnost, da s skupnimi močmi ugotovimo, kam se je treba še posebej usmeriti v prihodnje, da bi lahko naredili pomembne korake za zmanjšanje nasilja nad otroki: "Le s celovitim vpogledom vseh sodelujočih bomo lahko okrepili naše sodelovanje in izboljšali stanje na področju preprečevanja nasilja nad otroki."

ZvonkoFiser

Zvočni posnetek govora dr. Zvonka Fišerja (mp3) 


Generalni državni tožilec dr. Zvonko Fišer je poudaril, da bi bile nujne korenite zakonske spremembe na tem področju: "... Obžalujem, da ne pride do reforme mladoletniškega kazenskega prava, o čemer se govori že več let, /.../ potekajo pa tudi razmišljanja o celoviti prenovi družinskega prava." Kot je še povedal Fišer, je današnji posvet namenjen temu, da vsi skupaj, z usklajenimi ukrepi pridemo do izboljšav na področju preprečevanja nasilja nad otroki.

VlastaNussdorfer

Zvočni posnetek govora Vlaste Nussdorfer (mp3) 


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je izrazila zadovoljstvo nad tem, da število udeležencev narašča iz leta v leto. Pri varuhu ugotavljajo, da je pasti, s katerimi se soočajo otroci, čedalje več. Na mladostnike prek sodobnih sredstev obveščanja prežijo številne pasti. Prvi, ki so odgovorni za skrb za otroke in njihovo varnost, so starši. Mnogo prepozno je že, ko prideta na vrsto policija in tožilstvo.  Ob koncu je udeležencem posveta zaželela veliko uspehov.

JenkoleZigante Miklic

Strokovni del posveta sta vodili Neža Miklič, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Barbara Jenkole Žigante, okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, vodja mladoletniške sekcije pri Društvu državnih tožilcev Slovenije.

dvorana

glasbenica

Odprtje je z glasbenimi inserti umetniško obogatila Animarija Mihovec. Zaigrala je tri skladbe avtorjev P. I. Čajkovskega, G. H. Matosa Rodrigueza in Otta Eckelmanna. Dekle je ob zvokih harmonike sporočala, da so mladi tudi to, kar je sama: energični ljudje, ki odraščajo in prosijo tako za pozornost kot za priložnosti.


Program:

1. dan

  • Dr. Karel Gržan, pater: Odvisniki: brezmejna ljubezen preživi samo zaradi jasnih in dogovorjenih mej! (predavanje)
  • Meta Petrič Puklavec, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije, družinska terapevtka, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana: Pogovor z otrokom - posebnosti in podrobnosti (predavanje)
  • Samo Ftičar, kriminalistični inšpektor, PU Maribor, in Simon Grahovnik, okrajni državni tožilec, ODT Maribor: Spirala manipulativnega zlorabljanja mladostnikov (predstavitev primera)
  • Dr. Leonida Zalokar, direktorica, VIZ Planina: Otroci in mladostniki z neobvladljivim vedenjem v RS na stičišču strokovnih službe – poziv k nujnim spremembam in dopolnitvam! (predavanje)
  • Neža Miklič, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto, GPU UKP, in Barbara Jenkole Žigante, okrožna državna tožilka svetnica, ODT Krško: Zloraba na zlorabo - bo kdaj konec! (predstavitev primera)
  • Anton Toni Klančnik, mag., višji kriminalistični inšpektor, GPU UKP: Blokiranje/zaseg spletne strani s posnetki spolnega izkoriščanja otrok (predstavitev aktualnih dilem)


2. dan

  • Zlatko Blažič, Društvo Srečanje: Odvisnost, varnost in ljubezen (predavanje)
  • Robert Tekavec, kriminalistični inšpektor, PU Ljubljana: Skrajno dejanje ni nikoli klic na pomoč (predstavitev primera)
  • Peter Janjušević, univ. dipl. psih, specialist klinične psihologije, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana: Z dokazi podprte možnosti za pomoč agresivnim otrokom in mladostnikom, ki izkazujejo različne vrste agresivnega vedenja (predavanje)
  • Mag. Luck Van Erwegen, terapevtka: Poti do okrevanja mladostnika (predavanje)