Sorodne objave

 

Ob zaključku svojega usposabljanja v Policijski akademiji je VIII. skupina kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike državne meje danes, 15. junija 2018, slovesno zaprisegla pred generalnim direktorjem policije.

IMG 3991

 Skupina 14 novih policistov nadzornikov državne meje (med njimi so štiri policistke) se bo tako že v naslednjih dneh pridružila 470 policistom nadzornikom državne meje, ki že varujejo schengensko mejo.

IMG 4109

Generalni direktor policije Simon Velički jim je čestital za uspešen zaključek izobraževanja in obenem začetek nove poklicne poti v slovenski policiji. "To je zagotovo pomembna prelomnica v vašem življenju, saj se podajate v zahteven, a lep in plemenit poklic. Poklic, za katerega so značilne večinoma stresne, tudi nevarne okoliščine, velike obremenitve, delo ob vseh mogočih urah in vremenskih pogojih," jim je dejal in jim obenem zaželel uspešno in varno delo, pri katerem naj s ponosom nosijo modro uniformo. Opozoril ji je tudi na to, da so policijski postopki vedno poseg v človekove pravice in svoboščine: "Zato naj vas poleg zakonskih določb in navodil stroke pri delu ves čas vodi tudi vaša vest. /.../ Nedvomno pa ste že med usposabljanjem pridobili veliko znanja in izkušenj, ki vam bodo pomagale pri delu. Posredovali so vam jih pedagogi iz Policijske akademije, strokovnjaki iz enot Generalne policijske uprave, pa tudi mentorji in vodstva policijskih postaj, ki so vas pozorno spremljali in vzpodbujali ter vam svetovali, za kar se jim zahvaljujem."

Nazadnje pa je izpostavil še specifiko tega področja policijskega dela. "Skrb za varovanje zunanje schengenske meje je pomemben dejavnik zagotavljanja varnostnih interesov evropske unije oz. schengenskega prostora. Kako zahtevna je ta naloga, smo še posebej spoznali v letih 2015 in 2016, ko smo se soočili z množičnimi migracijami. Žal se, kot kaže, migracijske poti znova odpirajo, kar nas postavlja pred večplasten izziv. Vaša naloga bo nenehno iskati ravnovesje med zagotavljanjem varnosti v državi in zagotavljanjem varnosti ljudem, ki v želji po miru in boljšem življenju bežijo s kritičnih območij. Prepričan sem, da boste svoje delo opravljali strokovno in zakonito, ob spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, kar je minimalni standard policijskega dela. Pa tudi strpno, vljudno in z veliko čuta za sočloveka. Že res, da je policija represiven organ, a je tudi tista institucija, v kateri ljudje iščejo in najdejo pomoč."

IMG 4074

Program 6-mesečnega usposabljanja kandidatov za nadzornike državne meje obsega tako strokovno-teoretično in praktično usposabljanje v Policijski akademiji kot praktično usposabljanje v delovnem procesu. Pri teoretičnem delu kandidati usvojijo osnovna znanja s področja organizacije in nalog policije, varovanja meje, se seznanijo z osnovnimi načeli poklicne etike, spoznajo osebno opremo in osnovna pravila nošenja uniforme. Pridobijo znanja s strokovnih področij, povezanih z varovanjem meje, z reševanjem praktičnih primerov razvijajo sposobnosti in spretnosti za delo ter urijo policijske postopke in veščine. V okviru praktičnega usposabljanja na policijskih postajah pa se najprej seznanjajo z delovnim okoljem, spremljajo in opazujejo delo v enoti. V nadaljevanju pa njihovo učenje poteka z delom ob pomoči in vodstvu inštruktorjev na policijskih postajah, ki opravljajo naloge varovanja meje.