Generalni državni tožilec Drago Šketa in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar sta podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju Posebni oddelek) in Policije, ki določa pravila medsebojnega sodelovanja in obveščanja podpisnikov sporazuma.

IMG 0975

Ob podpisu Sporazuma sta obe strani poudarili velik pomen dogodka, ki predstavlja bistven napredek v smeri medsebojnega sodelovanja. V praksi bo dogovor podpisnikoma sporazuma, Posebnemu oddelku in Policiji, omogočal pogoje za boljše medsebojno sodelovanje in obveščanje v primerih, ko so podani razlogi za sum, da je uradna oseba, zaposlena v Policiji, storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Generalni državni tožilec Drago Šketa je ob podpisu sporazuma izrazil zadovoljstvo in poudaril težo, ki jo ima dobro sodelovanje za delo policije in tožilstva. Sporazum konkretno pomeni hitrejšo in učinkovitejšo preiskavo kaznivih dejanj, pri čemer bodo policisti o vseh kaznivih dejanjih obveščali Posebni oddelek in tožilcem nudili strokovno in tehnično pomoč v zadevah, ki terjajo tako specifična znanja, kot tehnično opremljenost, ki je Posebni oddelek nima na voljo. Kar zadeva Policijo, jim bo dogovor v prihodnje omogočil nemoteno izvajanje notranjih varnostnih postopkov.

IMG 0979

Dogovor med institucijama je rezultat desetletnega dela in spoznanj, da je pravočasno medsebojno obveščanje temelj za hitro odzivanje in učinkovito delovanje obeh organov, ki sta se s podpisom sporazuma zavezali k rednemu spremljanju izvajanja dogovora.

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je izpostavila velik pomen tesnega sodelovanja obeh institucij, ki samo v sinergiji lahko dosegata optimalne cilje. Trdna odločenost za učinkovit pregon kriminala, iskanje najučinkovitejših rešitev v okviru možnih zakonskih okvirjev, učinkovito strokovno sodelovanje in usmerjanje so v preteklosti vedno obrodili sadove, zato je to nedvomno prava pot tudi v prihodnje.

Ljudje od nas upravičeno pričakujejo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo tiste, ki želijo izigrati pravno državo, pripeljali pred roko pravice in zbrali vse potrebne dokaze, da bodo lahko tudi ustrezno kaznovani. "V Policiji bomo storili vse, da tudi v prihodnje upravičimo zaupanje, ki nam ga javnost izkazuje na podlagi do sedaj opravljenega dela. Sporazum, ki smo ga danes podpisali s tožilstvom, priča, da je to tudi zaveza tožilstva. To v praksi pomeni, da sta dva člena verige na poti do sodišča trdno sklenjena, kar pa je nedvomno dobra popotnica za pravičen razplet v sodni dvorani", je povedala Bobnarjeva.