Z današnjim dnem, 11. februarjem 2019, funkcijo namestnika generalne direktorice policije prevzema tudi Tomaž Pečjak, dosedanji vodja Službe generalnega direktorja policije.

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar ima odslej dva namestnika, to funkcijo namreč opravlja tudi Jože Senica, ki je bil imenovan s 1. oktobrom 2018.

Tomaž Pečjak je Službo generalnega direktorja policije vodil devet let, pred tem pa je bil osem let vodja Operativno-komunikacijskega centra.

PecjakTomaz2