Na enem od spletnih medijev je bil 29. marca 2019 objavljen prispevek z naslovom S slovenskimi policijskimi providami je nekaj hudo narobe. Ker zavajajoče predstavlja postopke nabave in uporabe provid v policiji, želimo pojasniti realno stanje.

Merilniki hitrosti, ki jih poznamo pod imenom provida, so merilniki hitrosti, ki jih slovenska policija uspešno uporablja že vrsto let. Nekaj naprav je bilo v tem času že zamenjanih, kar je logična posledica normalne in dolgotrajne rabe pri policijskem delu. Tovrstne merilnike uporabljajo tudi policijske organizacije v drugih državah EU in tudi izven. Glede na naše neuradne podatke, provide poleg Slovenije uporabljajo še v Nemčiji, Angliji, na Nizozemskem, v Avstriji, na Danskem, Portugalskem, v Italiji, tipsko pa so jih odobrili v dveh pomembnejših evropskih meroslovnih inštitutih, to sta nemški PTB in nizozemski NMi.

Avtor poskuša skozi prispevek pokazati, da v Policiji ne vemo, kakšne elektronske naprave bi bile za policijsko delo najprimernejše, pri čemer tendenciozno poskuša prikazati "divji lov" policistov na voznike, ki lahko zaporedno izvedejo več hujših kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, kot neprimeren.

Policija kupuje merilnike hitrosti skladno s pravili javnega naročanja. V postopek so vključene različne službe v policiji, zato so namigovanja, da nabave diktira Urad za informatiko in telekomunikacije, zlonamerna. Posebnost pri nakupih merilnikov hitrosti je ta, da morajo ponudniki ob dobavi merilnikov priložiti tudi certifikat o odobritvi tipa merila in potrdilo o skladnosti s predpisi za vsak merilnik posebej. Če teh dokumentov ponudniki ne priložijo, prevzamejo nase celoten riziko neuspešne dobave in pri tem lahko utrpijo tudi finančne posledice.

V primeru nabav provid v letih 2016 in 2017 je ponudnik dobavil provide, za katere je menil, da ima zanje vso potrebno listinsko dokumentacijo. Zaradi sprememb Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti, ki so jih pripravili na Uradu RS za meroslovje, je moral ponudnik na novo vložiti zahtevo za postopek odobritve tipa merila. Postopek vodijo strokovnjaki na Uradu RS za meroslovje. V tem postopku morajo podrobno, po množici tehničnih parametrov, preveriti merilnik, pri čemer seveda zraven sodi tudi fizikalno preizkušanje. Tovrstne postopke vodijo v Sektorju za fizikalna merjenja.

Glede na to, da je Urad RS za meroslovje ponudniku izdal certifikat o odobritvi tipa merila in potrdila o skladnosti, smo v policiji merilnike vgradili v vozila, saj naj bi bili merilniki preverjeni v skladi s postopki, za katere so odgovorni na Uradu RS za meroslovje. Po vgradnji provid v vozila pa so se, kljub potrditvi s strani urada, žal dejansko pokazale težave, ki jih je dobavitelj kasneje odpravil.

Policija izvaja nadzor prometa na zakonit, strokovno pravilen, predvsem pa varen način. Zato meritve hitrosti izvaja z različnimi merilniki, s kombiniranim pristopom. Stacionarni merilniki hitrosti delujejo na dopplerskem principu in so točkovno usmerjeni, kar pomeni, da merijo hitrost v določeni točki. Laserski merilniki hitrosti so v uporabi na primer pri merjenju hitrosti na cestah, z nadvozov in pri določanju razdalje med vozili. Provide so zelo primerne za merjenje hitrosti vozil na daljšem odseku, pri čemer policisti ugotavljajo tudi druge kršitve pravil v cestnem prometu, ki jih povzročajo najbolj nevarni vozniki.

Če bi primerjali dopplerske merilnike hitrosti in provide, lahko zapišemo, da so dopplerski merilniki hitrosti primerni za točkovne meritve hitrosti vozil, morebitnih drugih prekrškov z njimi ni mogoče zaznavati oz. dokumentirati, provide pa so primerne za daljše merjenje in spremljanje vožnje vozil, pri čemer lahko policisti z videoposnetkom dokazujejo ne le povprečne hitrosti na merjenem odseku, ampak tudi druge kršitve.

Trenutno na trgu po našem vedenju ni naprav (sploh pa ne takih, ki bi že imele veljavno odobritev tipa merila ali pa bi potekali postopki za odobritev tipa), ki jih poskuša reklamirati avtor prispevka na spletnem portalu, ki kritizira našo izbiro. Na zadnjem mednarodnem sejmu Intertraffic v Amsterdamu 2018 je bil predstavljen dopplerski merilnik za izvajanje meritev med vožnjo, ki naj bi se uporabljal v Franciji, vendar je bil slovenski zastopnik zadržan glede odobritve tipa merila.

Vsekakor bomo v policiji še naprej spremljali razvoj rešitev za merjenje hitrosti in si prizadevali, da tudi z njihovo pomočjo zagotavljamo najvišjo stopnjo prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Na laži in podtikanja pa ne pristajamo.