Sorodne objave

 

Na novinarski konferenci o preprečevanju nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali, ki jo je v torek, 21. maja 2019, organizirala Lovska zveza Slovenije v okviru evropskega projekta LIFE Lynx, smo predstavniki različnih služb pozvali k ničelni toleranci do te problematike. 

novinarska konferenca LIFE Lynx UrsaKmetec

Poleg predstavnikov Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove in Biotehniške fakultete je na novinarski konferenci sodelovala tudi mag. Uršula Belaj iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, podporo projektu pa je izkazal tudi smučarski skakalec in vrhunski športnik, zaposlen v policiji, Peter Prevc.

Dodatno usposobili 25 policistov in kriminalistov iz vse Slovenije

Aktivnosti in ukrepe, ki se navezujejo na nezakonit lov, izvajajo in jih bodo tudi v prihodnje izvajali vsi policisti in kriminalisti v okviru svojih rednih nalog. Ker pa so za uspešno izvedbo projekta LIFE Lynx, katerega partner je tudi Lovska zveza Slovenije, ter ohranitev ogrožene populacije risa na območju Slovenije in Hrvaške poleg doselitve novih risov s Karpatov izjemnega pomena še preprečevanje, poostren nadzor in sankcioniranje nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali, je bilo v ta namen dodatno usposobljenih 25 specializiranih policistov iz vse Slovenije. Posamezni policisti in kriminalisti, ki so se udeležili izobraževanja, bodo pridobljena znanja prenašali na svoje sodelavce in jih seznanili s pridobljenimi vsebinami. Med izvajalci so bili predstavniki zunanjih institucij (LZS, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta – Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele).

V okviru izobraževanja policistov pa je bil pripravljen tudi protokol obveščanja in ukrepanja, ki ga bodo v primeru suma nezakonitega ravnanja z (zavarovanimi) prostoživečimi živalmi uporabljali tako pripadniki policije kot tudi lovci, lovski čuvaji, gozdarji in biologi.

Letno med 50 in 60 prijav suma nezakonitega lova

Po besedah mag. Uršule Belaj iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi policija letno prejme od 50 do 60 prijav suma nezakonitega lova: "Večinoma gre za srnjad, medtem ko je nezakoniti odstrel zveri precej redkejši. Lani smo tako na podlagi analize krvi na mestu krivolova in mesa živali, odkritega v hišni preiskavi, našli storilca, ki je nezakonito lovil srnjad." Nezakonit lov je najpogosteje izvršen z ustrelitvijo živali, vsako leto pa policija obravnava tudi posamezne primere nezakonitega lova s pomočjo pasti (nastavljene zanke, žice).

Za kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, ki med drugim vključuje usmrtitev, odvzem, poškodovanje, izvoz ali trgovanje s temi živalmi ali rastlinami oziroma njihovimi deli, je predpisana zaporna kazen od treh let. Če gre za živali ali rastline izjemnega naravovarstvenega pomena oziroma gre za dejanje, storjeno v hudodelski združbi, pa lahko storilca doleti do pet let zapora.

"Kdo so storilci nezakonitega lova, je težko opredeliti, saj v večini primerov ostajajo neznani, tisti ki pa so odkriti, pa so slovenski državljani, v posameznih primerih gre celo za člane lovskih družin, saj oni najbolj vedo, kje in kdaj se posamezne živali gibljejo. Storilci kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami pa so največkrat tujci, ki v ali iz Slovenije ali preko nje prevažajo zavarovane vrste ptic. Prijav ubijanja velikih zveri, kot sta medved in volk, v zadnjih letih nismo obravnavali, zadnja primera sta bila usmrtitev volka v letu 2014 na območju Ribnice in volka leta 2015 na območju Ilirske Bistrice. Bolj odmeven pa je bil primer ubitja medveda Rožnika v letu 2009 na območju Solčave," je še dodala Belajeva.

Peter Prevc ambasador projekta

Podporo projektni akciji je izkazal tudi smučarski skakalec Peter Prevc: "Kot ambasador projekta LIFE Lynx nasprotujem kakršnim koli nezakonitim posegom v naravno okolje ter nezakonitemu ubijanju risov in drugih prostoživečih živali. Podpiram projekt LIFE Lynx, s katerim bodo strokovnjaki rise v Sloveniji rešili pred izumrtjem, je na novinarski konferenci poudaril Prevc.

Goru na obisk v Hrvaško in nazaj v Slovenijo

In kako se je Slovenije navadil Goru, prvi ris, ki so ga v okviru projekta LIFE Lynx pripeljali iz Romunije in ga pred tednom dni izpustili v Loškem Potoku? "Najprej je odšel na Hrvaško, kjer je uplenil srno, nato pa se je hitro vrnil v Slovenijo. Trenutno se zadržuje na območju Slivnice nad Cerkniškim jezerom," je pojasnil Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije.

Če imate informacije o nezakonitem lovu, pokličite 113

Če imajo občani informacije o nezakonitem lovu, svetujemo, da zadevo prijavijo najbližji policijski postaji ali na telefonsko številko 113, policija pa bo posredovane informacije preverila ter izvedla ustrezne aktivnosti in ukrepe.

Več informacij z novinarske konference najdete na spletni strani Lovske zveze Slovenije.