Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Maribor so v soorganizaciji z Varnostnim sosvetom Mestne občine Maribor 1. oktobra 2015 izvedli 13. medinstitucionalni strokovni posvet z aktualnim naslovom Mladi in kriminal.

289

Osrednja tema letošnjega posveta je bila izgorevanje strokovnih delavcev pri obravnavi otrok in mladostnikov, ki so žrtve ali storilci protipravnih dejanj. Dosedanji posveti potrjujejo ugotovitve strokovnih delavcev, da obstoječi sistem obravnave otrok in mladostnikov, ki so žrtve ali storilci protipravnih oz. kaznivih dejanj, ne sledi družbenim spremembam in potrebam otrok in mladostnikov, predvsem tistih, ki imajo hujše težave v odraščanju. Posledično pa strokovni delavci tudi zaradi tovrstnih težav izgorevajo.

290

Na posvetu so poleg kriminalistov in policistov sodelovali še strokovni delavci centrov za socialno delo, šolstva, zdravstva, državnega tožilstva in sodišča, vzgojnih zavodov in drugi. Torej vsi, ki obravnavajo otroke in mladostnike s težavami v odraščanju. Na posvetu je aktivno sodeloval tudi pomočnik direktorja Policijske uprave Maribor Rafael Viltužnik. Predavatelji so v svojih referatih izpostavili znake izgorevanja in izgorelosti na delovnem mestu ter posledice, ki jih travmatski dogodki pustijo na strokovnih delavcih.

292

Sodelujoči so se seznanili tudi z orodji za samopomoč in projektom 24-urne psihološke interventne pomoči policistom, ki deluje v sklopu Centra za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji. Predstavljena oblika pomoči psihologov in policijskih zaupnikov je pri strokovnih delavcih drugih služb vzbudila veliko zanimanje ter jih dodatno vzpodbudila za ustanovitev lastnih programov pomoči za svoje delavce.

Sistemske težave o hudem izgorevanju strokovnih delavcev je bila izpostavljena že na lanskem posvetu. Poročilo o tem je bilo poslano na Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, s prošnjo, da z ugotovitvami posveta seznanijo tudi Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zdravje.

293

Glede na to, da se je že drugo leto posveta udeležilo več kot 100 strokovnih delavcev iz različnih služb, ki obravnavajo otroke in mladostnike s težavami v odraščanju, ugotavljamo, da obstaja velik interes med strokovnimi delavci po tovrstnih posvetih in obravnavi pereče problematike. Na posvetu je bil sprejet sklep, da bo tema naslednjega posveta, Mladi in kriminal 2016, nasilje otrok nad starši oz. nasilni otroci.
294

Na posvetu so podali referate:

  • Mag. Dejan Kozel (SVZD MNZ): Razumevanje izgorelosti na delovnem mestu
  • Danila Mokorel-Omerovič (PA): Predstavitev projekta 24-urne psihološke interventne pomoči policistom
  • Žiga Planinec (PA): Predstavitev dela zaupnikov
  • Dr. Leonida Zalokar (VZ Planina): Sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi otrok in mladostnikov z neobvladljivo agresijo vedenja v RS – dejavniki tveganja izgorelosti pri strokovnih delavcih
  • Doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje (FVV): Posledice dela s travmatiziranimi osebami
  • Dr. Džemal Durić (PA): NLP orodja za samopomoč