Sporočila za javnost

Na Policijski upravi Ljubljana namenjamo vse več pozornosti področju preventivnega delovanja, s katerim želimo odpraviti oziroma zmanjšati vzroke za storitev kaznivih dejanj ter dvigniti nivo samozaščitnega obnašanja občanov.

Urad kriminalistične policije PU Ljubljana je glede na problematiko kaznivih dejanj s področja premoženjskih deliktov pristopil k izdelavi gradiva za nove zloženke in sicer:

 

 • Priporočila za varovanje doma, v kateri so predstavljena ranljiva mesta stanovanjskih hiš in stanovanj ter možnosti mehanske in elektronske zaščite. Vlomilci so še posebno pozorni na znake, s katerimi javljamo, da smo odsotni, kot so nalepljena sporočila na vratih, sporočila na telefonskih tajnicah, polni poštni nabiralniki, spuščene rolete ipd. Takoj ob zaznavi vloma naj občani obvestijo policijo in naj ne pregledujejo prostorov pred prihodom policistov oz. kriminalistov, saj bodo tako precej olajšali delo pri zbiranju sledov.
vlomi-m

 

ropi-m
 • Zaščita pred uličnimi ropi in ropi na domu, kjer roparji, večinoma mlajše osebe, kot prisilo uporabljajo grožnje, fizično silo in tudi orožje. Poseben poudarek je namenjen zaščiti osebne varnosti in življenja občanov, ki se naj ne spuščajo v pretepe z roparji. Občani bodo kriminalistom in policistom največ pomagali z dobrim osebnim opisom storilca (videz, oblačila, govor, starost ipd.), smeri bega in morebitnega prevoznega sredstva, ki ga uporablja pri begu.

 

 • Tatvine koles so dokaj pogosta kazniva dejanja. V Republiki Sloveniji je letno ukradenih ali pogrešanih okoli 2.000 koles, največ v večjih mestih. V pomoč občanom pri varovanju koles smo na Policijski Upravi Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, pripravili preventivno zloženko, v kateri so zajeti nasveti za varno vožnjo s kolesom, podatki o prometno varnem kolesu, nasveti za varovanje kolesa, kaj storiti če se že zgodi tatvina in zemljevid Mesta Ljubljana z vrisanimi kolesarskimi stezami. Ob prijavi kraje ugotavljamo, da oškodovanci običajno vedo povedati le znamko in barvo svojega kolesa, kar med drugim otežuje delo policiji pri raziskovanju teh kaznivih dejanj. V upanju, da se kaj takšnega ne bi zgodilo in predvsem kot pripomoček za boljše poznavanje svojega kolesa, je v zloženki že izdelan obrazec, katerega občani ob priložnosti izpolnijo in shranijo. Policisti zloženke razdeljujejo pri rednem delu in postopku s kolesarji ter pri ogledih kaznivih dejanj. Občani lahko zloženke dobijo tudi na policijskih postajah.
TatvinaKolesa-m

 

Vlom_Avto-m
 • V Mestu Ljubljana se je zaradi povečanja števila osebnih vozil, s katerimi prihajajo ljudje na delo tudi iz drugih krajev in drugih dejavnikov, povečala tudi problematika vlomov v vozila. V letu 2000 smo zato oblikovali preventivno akcijo "VLOM V VOZILO", s katero želimo vplivati na samozaščitno zavest občanov - voznikov in odpraviti vzroke za nastanek kaznivih dejanj. Izdelali smo preventivne letake, ki jih policisti razdeljujejo na osebna vozila v vrečkah z napisom POLICIJA. Letak si "prisluži" lastnik vozila, ki je opustil samozaščitna dejanja (vredni predmeti in dokumenti na vidnem mestu v vozilu, parkiranje na nerazsvetljenih parkiriščih).

Preventivna aktivnost razdeljevanja opozorilnih letakov sovpada v kontekst delovanja policije, ko poskušamo storiti vse za odpravo kaznivih dejanj. V ta namen smo se odločili za neposreden način komuniciranja in obveščanja javnosti. Z letakom policisti opozarjajo voznike, ki s svojim ravnanjem omogočajo potencialnim storilcem poseg v njihovo vozilo (vlom ali odvzem vozila). Vsebina na zadnji strani letaka je namenjena vozniku in ima izobraževalni ter informativni značaj.

Ugotavljamo, da za lastno varnost in varnost našega premoženja storimo premalo, kajti priložnost je le ena izmed primarnih okoliščin, ki vzpodbuja in znatno olajša odločitev tatov.

Zato skupaj omejimo možnosti le-teh in jim ne dajmo priložnosti ! • Uničevanje spomenikov in nagrobnikov, razbijanje šip in uličnih svetilk, pisanje po zidovih ter prebadanje avtomobilskih pnevmatik ipd. so dejanja do katerih ne smemo ostati ravnodušni. Zato smo se na PU Ljubljana odločili za izdajo ter predstavitev zloženke z naslovom "VANDALIZEM" pdf . S slednjo skušamo predstaviti ljudem do sedaj znane vzroke, ki so storilce vodili k takšnim dejanjem, njihovimi pojavnimi oblikami, posledicami ter skupni ukrepi, s katerimi bomo tudi v bodoče skušali omejiti takšne pojave.

  Vandalizmu je bolj izpostavljena javna kot zasebna lastnina. Najpogostejše pojavne oblike vandalizma so: odstranitev ali poškodba stvari, ki jih pravne ali fizične osebe puščajo preko noči na prostem (raznih obvestilnih tabel oz. poškodovanje pritrjenih znakov in napisov), razbijanje stekla in oken, pisanje grafitov, metanje kamenja na mimoidoča vozila, trganje žic, javnih telefonov in njihovo uničenje sploh, teptanje cvetličnih gred, razbijanje spomenikov in poškodovanje drugih kulturnih obeležij ter poškodovanje (prebodenje) avtomobilskih pnevmatik oziroma poškodbe avtomobilskega laka, uničenje ali poškodovanje poštnih nabiralnikov.
vandalizem-m

Proti vandalizmu se policisti veliko lažje spoprijemajo v sodelovanju z vsemi občani skupaj. Ne zatiskajmo si oči pred takšnim početjem, še posebno takrat, ko vidite storilca med izvrševanjem takšnega dejanja. Vaše pravočasno obveščanje na najbližjo policijsko postajo ali številko 113, bo pripomoglo k lažji izsleditvi in hitrejšemu prijetju storilca, saj mu na takšen način časovni in krajevno omejimo možnost za beg s kraja dejanja. Zato pozivamo občane, ki bi opazili morebitnega storilca tovrstnih dejanj, da si ob obvestilu na policijo, skušajo čim bolj zapomniti storilčev osebni opis in morebitne ostale posebnosti, ki bi policistom olajšale njihovo izsleditev.VarniDoma-m

 • Starejši občani pogosto postanejo žrtve kaznivih dejanj nasilnežev tako na ulici kot doma, zato smo v sodelovanju z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana pripravili zloženko "VARNI DOMA IN NA ULICI" pdf • Nova zloženka "PREPREČIMO VLOM" pdf glede problematike vlomov v stanovanjske hiše je bila izdelana skupaj z plakatom, ki se nalepi v stopnišča stanovanjskih blokov, kjer je navedena tudi tel. št. vodje policijskega okoliša. Slednji lahko občanom dodatno svetuje, kako zaščititi svoje premoženje in sicer poleg tehnične zaščite tudi z označevanjem vrednih predmetov v stanovanjih, kakor tudi z opisom dragocenosti.
PreprecimoVlom-mTatvineRac-m

 • Za izdajo zloženke "PREPREČIMO TATVINE RAČUNALNIKOV" pdf smo se odločili, ker so računalniki glede na večjo vrednost, predvsem prenosniki, postali "priljubljena" tarča nepridipravov. Občanom v zloženki svetujemo zaščito pred tatvino računalnikov, kakor tudi zaščito podatkov v računalnikih. Zloženki smo priložili nalepko za računalnik, ki opozarja, da je računalnik sistemsko varovan in brez gesla neuporaben. • Policijska uprava Ljubljana je skupaj z Mestno občino Ljubljana pripravila zloženko "DOVOLJ IMAM POKANJA" pdf. Z njo želimo opozoriti vse meščanke in meščane Ljubljane na pravilno uporabo pirotehničnih izdelkov in na posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov. Naš cilj je da bi se bolj spoštovale pravice sosedov, otrok in starejših, da v miru uživajo praznike. Zloženka je bila natisnjena v 30 000 izvodih in razdeljana vsem šolarjem na območju mestne občine Ljubljana. Dobite jo lahko na vsej policijskih postajah na območju mesta Ljubljana.
DovoljPokanja03_MOL-m

 

Policisti in kriminalisti zloženke razdeljujejo pri rednem delu in pri preventivnih akcijah. Ravno tako pa so zloženke na voljo tudi na policijskih postajah.