delovna področja

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 29. november 2018
Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 29. november 2018
Urejanje in nadzor cestnega prometa 29. november 2018
Nadzor državne meje in izvajanje izravnalnih ukrepov 31. marec 2009
Varovanje oseb in objektov 25. september 2013
Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost 4. oktober 2021
Policijsko delo v skupnosti, preventivna dejavnost 2. april 2009
Dejavnost Letalske policijske enote 11. oktober 2021
Dejavnost Specialne enote 11. oktober 2021
Dejavnost Posebne policijske enote 11. oktober 2021
Delo s službenimi konji 1. april 2009
Delo s službenimi psi 30. marec 2009
Operativno-komunikacijska dejavnost 4. oktober 2021
Informacijsko-telekomunikacijska dejavnost 5. oktober 2021
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 6. oktober 2021
Kadrovske zadeve in zaposlovanje v policiji 12. oktober 2021
Mednarodno sodelovanje, mirovne misije, črpanje evropskih sredstev 18. september 2011
Odnosi z javnostmi 11. oktober 2021
Protokolarna in koncertna dejavnost 7. oktober 2021
Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
Športna dejavnost 11. oktober 2021
Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 12. oktober 2021
Notranje preiskave in reševanje pritožb 13. oktober 2021
Etika in integriteta 18. april 2019
Raziskovalna in analitska dejavnost 18. april 2019
Upravljanje konfliktov in medsebojni odnosi 18. april 2019
Psihološka dejavnost 18. april 2019
Enakost spolov 18. april 2019
Delo policije v večkulturni družbi 18. april 2019
Duhovna oskrba policistov 27. avgust 2021
Finančno-materialne zadeve 12. oktober 2021