odnosi z javnostmi

Za komunikacijsko kampanjo Izgovori? Če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ! prejeli strokovno nagrado za odličnost prizma 11. maj 2023
Odnosi z javnostmi 11. oktober 2021
Medijsko središče 20. november 2008
Sektor za odnose z javnostmi 20. november 2008