poslanstvo policije

Resolucija ter načrti razvoja in dela policije 23. januar 2020
Poslanstvo, vizija in vrednote Letalske policijske enote 27. marec 2009
Kodeks policijske etike 18. november 2008
Poslanstvo, vrednote, vizija in načrti policije 1. september 2008