poslanstvo policije

Resolucija ter načrti razvoja in dela policije 23. januar 2020
Kodeks policijske etike 18. november 2008
Poslanstvo, vrednote, vizija in načrti policije 1. september 2008