potniki v letalskem prometu

Preverjanje podatkov o letalskih potnikih 17. december 2020
Informacije za letalske prevoznike 17. december 2020
Informacije o potnikih v letalskem prometu iz evidenc API in PNR 14. december 2020