SCIFA

Neformalno skupno srečanje visokih uradnikov s področja pravosodja in notranjih zadev (SCIFA in CATS) 18. januar 2008