socialne veščine

Raziskovalna in analitska dejavnost 18. april 2019
Upravljanje konfliktov in medsebojni odnosi 18. april 2019
Policijska akademija 30. marec 2009