vzdrževanje javnega reda in miru

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 29. november 2018
Dr. Olaj: "Svobodno izražanje volje je legitimna pravica vseh ljudi, vendar pa nasilje nikakor ni dopustno" 16. september 2021
Sektor splošne policije 21. november 2008