Sorodne objave

 

Slovensko policijo sta med 22. in 24. januarjem obiskala dva predstavnika slovaške policije, mag. Marek Petruša in mag. Michal Valacha, oba zaposlena v slovaški generalni policijski upravi. Namen njunega obiska je bila izmenjava izkušenj na področju dela v multikulturni skupnosti.

DSC01701

V Policijski akademiji je potekal posvet, ki so se ga poleg slovaških policistov udeležili tudi predstavniki slovenske policije, vladnega urada za narodnosti in predstavnik DCAF. Posvet je z nagovorom odprla namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar. Kot je dejala, je slovenska policija že pred leti spoznala, da lahko zgolj z izobraževanjem, ki je tudi podlaga uspešni socialni integraciji, premagamo skoraj vse konflikte. Ti namreč pogosto izhajajo iz neznanja, nerazumevanja in strahu pred nepoznanim. Slovenska policija zato skupaj z drugimi pristojnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in predstavniki romske skupnosti izvaja programe za delo v večkulturni družbi.

IMG 7682

"Skozi te programe na eni strani policistom predstavljamo življenje in kulturo Romov, njihovo zgodovino, vero, vrednote in običaje, že leta pa jih učimo tudi osnov romskega jezika. Na drugi strani pa policijo uspešno približujemo romskim skupnostim. V romskih naseljih smo pripravili veliko preventivnih dogodkov, na katerih smo Romom v njihovem domačem, znanem okolju, predstavili svoje delo in pristojnosti, naše naloge in dolžnosti, kdaj moramo ukrepati in zakaj, kakšne obveznosti nam nalaga zakonodaja. Tako smo zmanjšali distanco, saj smo se prebivalcem predstavili, jim približali naše delo in vlili občutek, da smo tu zato, da jim pomagamo, jih zaščitimo," je dejala Bobnarjeva in dodala, da so stereotipi in predsodki del vsake kulture in da tega ni moč v popolnosti izkoreniniti. "A zgodovina je že večkrat pokazala, da lahko vsakršna družbena napetost, še posebej če je podkrepljena z nezrelostjo posameznikov, slabim ekonomskim stanjem, pomanjkanjem politične kulture in etike javne besede, takšne stereotipe in predsodke pripelje do roba sovražnosti. Od tod naprej pa je le še majhen korak do tega, da neko skupnost nespametno odrinemo na skrajno obrobje družbe. Da do te točke nikdar ne bi prišlo, je treba negovati dobre odnose, spodbujati medsebojno spoznavanje in krepiti obojestranski dialog. Mislim, da ima takšen pristop še posebno vrednost, če se mu pridružijo tudi organi pregona, kot je policija, ki je po svoji naravi represivna. S tem namreč med ljudmi okrepi svoj status sodobne, predsodkov osvobojene organizacije, ki si brezkompromisno prizadeva za spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic in svoboščin. Za vse prebivalce enako, brez izjem."

DSC01705

V nadaljevanju sta gosta iz Slovaške predstavila organiziranost slovaške policije, s poudarkom na organiziranosti uniformirane policije. Predstavila sta tudi izkušnje slovaške policije pri deli v večkulturni skupnosti, prednosti in slabosti njihovega načina dela ter ovire in uspehe približevanja policije in romskih skupnosti. Tomislav Omejec iz Uprave uniformirane policije ter Branko Novak iz Policijske akademije sta slovaškim kolegom predstavila delo slovenske policije v večkulturnih skupnostih. Iz povedanega je bilo zaznati relativno podobnost v pristopih, a tudi precejšnje vsebinske razlike. Kot sta poudarila, se je izobraževanj za delo v večkulturni skupnosti od leta 2003 udeležilo skoraj 2.000 policistov, ki danes razumejo posebnosti romske kulture in temu uspešno prilagajajo svoje delo, kar se odraža tudi v izboljšanih varnostnih razmerah v romskih naseljih. 

P1230029

Po posvetu sta slovaška policista dobila priložnost spoznati delo slovenskih policistov na terenu. Delegacija je namreč obiskala enega izmer romskih naselij, ki je vzorčen primer dobrega sodelovanja med Romi, lokalno skupnostjo in pristojnimi službami, tudi policijo. Dobro sodelovanje se odraža v doslednem izvajanju vladnih ukrepov za Rome, kar botruje tudi zelo hitremu razvoju naselja. V naselju so delegacijo sprejeli romski svetnik Matija Hočevar, župan občine Trebnje Alojz Kastelic in predstavniki različnih služb, ki v naselju izvajajo dejavnosti. Med obiskom naselja so gostje obiskali tudi vrtec in prostor, kjer šoloobvezni otroci opravljajo dopolnilne šolske obveznosti.

Naslednji dan je delegacija obiskala še Policijsko upravo Novo mesto, kjer so si izmenjali strokovne izkušnje s stalno delovno skupino za delo na večetničnih območjih novomeške policijske uprave. Ob koncu se je delegacija srečala še z legitimni predstavniki romske skupnosti v tej regiji, in sicer z Zvezo za Dolenjsko, ki jo vodi Dušika Balažek.

Tovrstna izmenjava izkušenj se je pokazala kot zelo dobrodošla, še posebej v času, ko so gospodarsko-socialne razmere otežene in se pripadniki marginalnih skupnosti znajdejo v še težjem položaju. Prav v takšnih razmerah je ključno, da se celotna družba zave resnosti položaja in s pravočasnim ukrepanjem prepreči slabšanje razmer, tudi z vidika varnosti.