V zvezi s sporočilom 21. julija 2010 o kriminalistični preiskavi slovenske policije v sodelovanju z ameriškim FBI podajamo dodatne informacije o dosedanjem delu policije.

Na podlagi zaprosila ministrstva za pravosodje Združenih držav amerike za mednarodno pravno pomoč pri preiskovanju suma storitve kaznivih dejanj s področja izdelovanja pripomočkov za napad na informacijski sistem ter pranja denarja, je slovenska policija na podlagi pisne odredbe pristojnega Okrožnega sodišča iz Maribora izvedla 7 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Krško. Pri tem je sodelovalo večje število kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Celje, Krško in Ljubljana.

Na hišnih preiskavah je bilo zaseženih več osebnih računalnikov in drugih nosilcev podatkov, za katere so bili v skladu z Zakonom o kazenskem postopku izvedeni postopki zavarovanja elektronskih podatkov. V naslednjem obdobju bo opravljena podrobna preiskava zavarovanih podatkov s ciljem najti sledi in dokaze, ki bi se lahko uporabili v kasnejšem kazenskem postopku.

Predkazenski postopek usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru s katerim kriminalistična policija tesno sodeluje in ga sproti obvešča o vseh izvedenih ukrepih. Preiskava se tako intenzivno nadaljuje in je neposredno vezana na mednarodno policijsko sodelovanje. Več informacij o sami preiskavi, vam trenutno ne moremo posredovati.

Ob tem bi radi poudarili, da se v zadnjem letu kriminalistična policija intenzivno reorganizira na področju računalniškega preiskovanja. Ustanovljen je bil Center za računalniško preiskovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in štirje regijski oddelki za računalniško preiskovanje, in sicer na policijskih upravah Koper, Ljubljana, Celje in Maribor. V oddelkih smo zaposlili nove kriminaliste tako iz vrst policije kakor tudi strokovnjake iz zunanjih institucij. Za namene zavarovanja elektronskih podatkov in preiskav elektronskih naprav dopolnjujemo in posodabljamo enote z ustrezno forenzično - računalniško programsko in strojno opremo, kriminalisti pa se za delo usposabljajo tako doma kot tudi v tujini.

 

Zvočni posnetek izjave predstavnika policije za odnose z javnostmi Leona Kedra (mp3)