Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 35. skupino policistov. Med 24. aprilom in 24. majem 2019 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti:

  • Bojan Šumah iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije (Generalna policijska uprava)
  • Aleksandar Kitek iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije (Generalna policijska uprava)
  • Robert Klavs iz Policijske postaje Laško (Policijska uprava Celje)
  • Vojko Uršič iz Policijske postaje Medvode (Policijska uprava Ljubljana)
  • Tomaž Nograšek iz Policijske postaje Hrastnik (Policijska uprava Ljubljana)
  • Nenad Majkić iz Postaje mejne policije Starod (Policijska uprava Koper)

Pred odhodom v Makedonijo jih je sprejel namestnik generalne direktorice policije Tomaž Pečjak, ki je policistom zaželel uspešno, predvsem pa varno delo. Delovnemu srečanju sta prisostvovala še Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije.

Predhodna skupina se je že vrnila domov, zato je o tamkajšnjih razmerah in preteklem delu poročal vodja te skupine Dejan Kranjec iz Policijske postaje Lendava (Policijska uprava Murska Sobota), ki je predstavil zadnje izkušnje in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij na tem območju.

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica in izven območje mejnega prehoda Bogorodica. Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami